Pierwsze świetlice z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019 wyremontowane w Gminie Sokołów Podlaski

przywozkiW lipcu br. Gmina Sokołów Podlaski otrzymała po 10 tysięcy złotych na remonty budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Ząbków-Kolonia, Walerów, Krasnodęby-Kasmy, Dziegietnia oraz Przywózki (po 10 tys. zł na każde zadanie). Umowy w tej sprawie podpisali Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska – członkinie zarządu województwa mazowieckiego oraz beneficjenci. Gminę Sokołów Podlaski reprezentował wówczas Wójt - p. Janusz Kur, Skarbnik - p. Agnieszka Patejko oraz sołtysi miejscowości: Ząbków-Kolonia - p. Krystyna Nowak, Krasnodęby-Kasmy - p. Jan Kożuchowski i Przywózki - p. Andrzej Zalewski.

waleriaDo tej pory wyremontowano:

  • budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Przywózki, wartość robót: 55 256,10 zł brutto,
  • budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Walerów, wartość robót: 39 360,00 zł brutto.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w kwocie 10 000,00 zł.
Wkład własny Gminy częściowo pokryty został ze środków Funduszu Sołeckiego miejscowości.