Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Czerwonka

asa17 września pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Sokołów Podlaski została zawarta umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – edycja 2019.

Gmina Sokołów Podlaski zrealizowała inwestycję pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w wariancie rozszerzonym w miejscowości Czerwonka w Gminie Sokołów Podlaski.
Zadanie obejmowało budowę obiektów małej architektury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Czerwonka na działce nr ew. 200 w gminie Sokołów Podlaski. Jego cel to budowa ogólnodostępnej wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności, skierowanej do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

Strefa aktywności fizycznej składa się z:

  • strefy siłowni zewnętrznej przeznaczonej do wykonywania ćwiczeń fizycznych (wyposażona w sześć różnych urządzeń: twister, drabinka + podciąg nóg, rowerek, wahadło,  prostownik pleców, prasa nożna),
  • strefy relaksu, wyposażonej w mała architekturę: cztery ławki oraz kosz na śmieci. Dodatkowo strefa relaksu wyposażona jest w stół do gry w szachy oraz do stół do gry w chińczyka.
  • strefy placu zabaw wyposażonej w cztery różne elementy zabawowe o charakterze zręcznościowym (huśtawki podwójnej z bocianim gniazdem, pomostu tunelowego, huśtawki podwójnej ważki, oraz mini parku linowego). Strefa ta wyposażona jest w ogrodzenie oraz nawierzchnię bezpieczną wykonaną z pisaku. Strefa relaksu jest odizolowana od strefy zabawowej oraz strefy do uprawiania ćwiczeń fizycznych za pomocą nasadzeń roślinnych: krzewów, drzew i traw ozdobnych.

Urządzenia do ćwiczeń posiadają nawierzchnię bezpieczną EPDM. Plac zabaw posiada nawierzchnię atestowaną bezpieczną z piasku płukanego. Natomiast strefa relaksu posiada  nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej. Urządzenia do ćwiczeń oraz urządzenia zabawowe dobrano dla każdej grupy wiekowej. Otwartą strefę aktywności zaprojektowano tak, żeby mogły z niej korzystać osoby niepełnosprawne. Dzięki zaprojektowanej szacie roślinnej obiekty wpisują się w otaczający krajobraz.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – edycja 2019, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2019/0643/2770/SubA/DIS/OSA z dnia 17.09.2019r. zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Sokołów Podlaski.

Wartość i zakres robót: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w wariancie rozszerzonym w miejscowości Czerwonka w Gminie Sokołów Podlaski  za kwotę 144 657,96  zł brutto (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem zł 96/100).
Inwestycja wykonana została przez firmę HORTUS Robak Olga, ul. Fabryczna 1, 08-300 Sokołów Podlaski.