Trwa remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Sokołów Podlaski

drogiSołectwa, które skorzystają ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 to:

  • Przywózki,
  • Krasnodęby-Kasmy,
  • Walerów,
  • Ząbków – Kolonia.

Wartość robót:
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przywózki to: 55 256,10 zł brutto.
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasnodęby-Kasmy: 37 723,67 zł brutto,
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Walerów: 39 360,00 zł brutto,
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ząbków-Kolonia: 38 480,33 zł brutto.
Zadanie dofinansowane zostało ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w kwocie 10 000,00 zł na każdą ze świetlic.
Wkład własny Gminy częściowo pokryty został ze środków Funduszu Sołeckiego miejscowości.