Gospodarstwo agroturystyczne "Pod Dębem" docenione

dby27 września 2019 roku podczas uroczystej Gali w Izabelinie, zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Turystyki, zostało docenione Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Dębem” w Gminie Sabnie. Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Dębem” Zofii i Witolda Kalinowskich jest pierwszym gospodarstwem agroturystycznym, które rozpoczęło działalność w Gminie Sabnie. Pani Zofia Kalinowska brała udział w licznych szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa żywienia i żywności w agroturystyce, bezpieczeństwa i higieny pracy i ekologii w rolnictwie, nowoczesnych form zarządzania gospodarstwem agroturystycznym oraz ekologii. Gospodarstwo jest członkiem Podlasko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Agroturystycznego. Wielokrotnie gościła wizyty studyjne, w tym pierwszą w Gminie Sabnie wizytę dziennikarzy turystycznych z Polski i Włoch. Jest wzorcowym gospodarstwem agroturystycznym kultywującym najlepsze tradycje kulinarne Mazowsza i Podlasia a także działania związane z promocją ekoturystyki.

Zobacz także