XV Biesiada Podlaska w Jabłonnie Lackiej

biesiadaW niedzielę, 18 sierpnia, na boisku sportowym Klubu Sportowego "Jabłonianki" odbyła się XV Biesiada Podlaska. O godz: 12.00 odprawiona została w Kościele pod wezwaniem NMP msza św. dożynkowa parafii Jabłonna Lacka w intencji rolników, gdzie zostały poświęcone dary ziemi z tegorocznych zbiorów. Następnie uczestnicy prowadzeni przez Zespół Ludowy Jabłoniacy przeszli na płytę boiska, gdzie Gospodarz Gminy Wójt Wiesław Michalczuk oraz współorganizatorzy Biesiady: Barbara Gizińska GOK, Prezes Stowarzyszenia Jabłoń Marzenna Szymańska powitali dostojnych gości oraz uczestników imprezy.

biesiada1Biesiadę Podlaską swoją obecnością zaszczycili: Senator RP Waldemar Kraska, Poseł na Sejm Marek Sawicki, Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział w Siedlcach Anna Kaszuba, Dyrektor Departamentu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Sławomir Hardej, Radny Powiatu Sokołowskiego Jerzy Strzała, ks. Proboszcz Walenty Wojtkowski z księżmi z Jabłońskiej Parafii, Wójt Gminy Sterdyń Grażyna Sikorska, Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim insp. Wiesław Nasiłowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Marek Żero, Kierownik Posterunku Policji w Sterdyni st. asp Sławomir Skomorucha, Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim Grzegorz Kuc, Prezes Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Piotr Żebrowski, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Jabłonnie Lackiej Krystyna Toczyska, Przedstawiciele KRUS – Sławomir Paprocki i Lidia Pawłowska, Przedstawiciele władz Gminy, Kierownicy i Dyrektorzy Jednostek Samorządowych, Rolnicy i Sołtysi oraz uczestnicy spotkania.

biesiada2Następnie rozpoczęto obrzęd dzielenia się chlebem. Organizatorzy przewidzieli w swoim programie czas na wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrali: Senator Waldemar Kraska, Poseł na Sejm Marek Sawicki oraz Dyrektor Delegatury MUW w Siedlcach Anna Kaszuba. Listy z życzeniami od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który objął Patronatem Honorowym Imprezę i Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery skierowane do wszystkich obecnych odczytał Wójt Wiesław Michalczuk.

biesiada3Następnie odbył się III Konkurs Zespołów Ludowych i Kapel w którym wzięło udział 16 podmiotów. Wykonawców oceniało Jury w składzie: Andrzej Strzałkowski – Przewodniczący, Wanda Michalczuk, Teresa Frączak i Agata Mosiej. W czasie obrad Jury swój program przedstawił Zespół Chyrcoki który zaprezentował Biesiadę Góralską. Po Biesiadzie Góralskiej przedstawiciele KRUS oraz Wójt Gminy wręczyli nagrody z konkursie wiedzy "Pracuj Bezpiecznie". Kolejną atrakcją była "Biesiada Sarmacka" w wykonaniu Zespołu Hetmańscy Sarmaci z Zamościa. Po Biesiadzie Sarmackiej odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień z konkursu Zespołów Ludowych i Kapel.

W kategorii kapele i soliści:
I miejsce Zespół "Retro" z Sokołowa Podlaskiego
II miejsce – ex aequo Kapela Bondarczuki z Wieski oraz Kapela Wuja Krzycha ze Skrzeszewa.
Wyróżnienia: Zdzisław Radzikowski oraz Ryszard Maliszewski.

biesiada4W kategorii Zespoły Ludowe:
I miejsce Zespół Ludowy "Jabłoniacy"
II miejsce Zespół Pieśni i Tańca "Pasieka"
III miejsce Zespół "Węgrowianie".
Wyróżnienia: Zespół Śpiewaczy Chodów, Zespół Ludowy Krzymoszowianki, Zespół Marysieńki, Zespół Senior+.
Nagrody i wyróżnienia wręczali Wójt Gminy Wiesław Michalczuk oraz Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Strzała.

Gwiazdą wieczoru był Zespół disco polo "Akces". Do tańca uczestników Biesiady zaprosił Zespół Power Bond który bawił wszystkich do 24.00. Podczas imprezy swoje wyroby prezentowali twórcy ludowi oraz lokalni artyści. Zaproszono wszystkich na Samorządową darmową grochówkę a dzieci do bezpłatnego wesołego miasteczka.

Organizatorami Biesiady Podlaskiej byli:Wójt Gminy Jabłonna Lacka, Stowarzyszenie "Jabłoń", Gminny Ośrodek Kultury.
Projekt III Regionalny Konkurs Zespołów Ludowych i Kapel "Biesiada Podlaska" współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.