Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w Nowej Wsi

zadanie25 lipca 2019 roku Wójt Gminy Sokołów Podlaski - p. Janusz Kur oraz przedstawiciel wykonawcy - Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o. podpisali umowę na przebudowę – modernizację drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś. Wartość zadania to 254 688,92 zł brutto. W ramach zadania na ulicy Szkolnej w Nowej Wsi zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku o długości ok 930 m. wraz z wykonaniem poboczy. Termin realizacji wyznaczony jest na 30.09.2019 r. Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.