50 tys. zł dofinansowania dla Gminy Jabłonna Lacka

jabo3 lipca na terenie gminy Jabłonna Lacka zostały podpisane umowy w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019. Gmina Jabłonna Lacka wraz z siedmioma  gminami powiatu sokołowskiego podpisała umowy na otrzymane dofinansowanie. Łącznie wsparcie w ramach programu otrzymało 37 sołectw naszego powiatu. W imieniu gminy umowy podpisał Pan Wójt Wiesław Michalczuk z Panią Skarbnik Grażyną Strąk. W uroczystości brali też udział sołtysi miejscowości, które dostały dofinansowanie. Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowały Pani Elżbieta Lanc i Pani Janina Ewa Orzełowska.  Podczas spotkania obie Panie podkreślały, że otrzymane wsparcie finansowe pozwoli na realizację pomysłów małych społeczności jakimi są sołectwa. Otrzymane środki wpłyną na poprawę warunków i komfort życia mieszkańców. Będą oni mogli spotkać się i zintegrować nowo powstałych miejscach użyteczności publicznej.

Każda gmina miała możliwość złożenia 5 wniosków gdzie maksymalne dofinansowanie na każde zadanie wynosiło 10 tys. Gmina Jabłonna Lacka otrzymała środki na realizację inwestycji w pięciu sołectwach:

  • jabo1Bujały-Gniewosze – „Przebudowa dachu na budynku użyteczności publicznej w Bujałach-Gniewoszach”;
  • Czekanów – „Zakup i montaż sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Czekanów”;
  • Dzierzby Szlacheckie – „Remont wewnętrzny pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Dzierzbach”;
  • Jabłonna Lacka – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jabłonna Lacka”;
  • Krzemień-Wieś – „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Krzemieniu-Wsi”.