Gmina Jabłonna Lacka. Pierwsze szkolenia w ramach projektu „Ja w internecie”

ikona projektuPod koniec czerwca 2019 roku mieszkańcy Gminy uczestniczyli w pierwszych szkoleniach organizowanych przez Gminę Jabłonna Lacka, w partnerstwie z SOKiAL w Krzesku, w ramach projektu „[email protected] w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

28 czerwca 2019 roku szkolenie „Rolnik w sieci” zakończyła 12-osobowa grupa. Dwudniowe szkolenie odbyło się w jednej z sal Szkoły Podstawowej w Jabłonnie Lackiej, a poprowadziła je trener - Pani Marzena Komar. Prowadzący są specjalistami w danej dziedzinie i żadne pytanie nie pozostaje bez odpowiedzi. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów.
Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się, jak wypełniać wnioski o dopłaty oraz dotacje na własną działalność. Trener wskazała uczestnikom, gdzie w Internecie znaleźć przydatne informacje, aplikacje i e-usługi oraz, jak z nich korzystać.
 Szkolenia komputerowe w ramach projektu „[email protected] w Internecie” mają na celu zwiększyć świadomość odbiorców i użytkowników Internetu, oraz jak bezpiecznie wykorzystywać znalezione w nim treści.
Rolnik w sieci i Rodzic w internecie to tematy kolejnych spotkań, z jakich można skorzystać. Rekrutacja na szkolenia trwa przez cały okres trwania projektu. Zapisy odbywają się w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Jabłonnie Lackiej, ul. Klonowa 6, kontakt telefoniczny: (25) 787 10 28. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy www.jablonnalalacka.com.pl  Zapraszamy!
Szkolenia w ramach projektu "Ja w Internecie" współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.