Kolejne dofinansowanie dla Gminy Sabnie

saba23 maja 2019 roku Wójt Gminy Sabnie – Ireneusz Piotr Wyszyński, oraz Skarbnik Gminy – Katarzyna Kawczyńska, podpisali umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina Sabnie otrzymała dofinansowanie w wysokości 65 000 złotych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr geod. 345 w miejscowości Tchórznica Szlachecka”. Ogłoszono przetarg, w którym zostały złożone 4 oferty. Najkorzystniejszą była oferta firmy WIKRUSZ, za kwotę 153.597,10 złotych.

W dniu 24 czerwca 2019 roku podpisano umowę na wykonawstwo. Odcinek drogi o długości 770m będzie wykonany do końca września bieżącego roku.

Wójt Gminy Sabnie składa serdeczne podziękowania Pani Marszałek Janinie Ewie Orzełowskiej jak również całemu Zarządowi Województwa Mazowieckiego za wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwe jest zrealizowanie zadania.