Ogólnopolski konkurs fizyczny Lwiątko

uczenUczeń pierwszej klasy politechnicznej z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim osiągnął doskonały wynik w najpopularniejszym ogólnopolskim konkursie fizycznym „Lwiątko”.  Wynik Władysława Młynika jest punktowo najwyższy w kilkunastoletniej historii udziału szkoły w tym konkursie. Uczeń zajął bowiem 4. miejsce.

Klasy 1 liceum i technikum:
Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Liczba pkt.
1. IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementny Hoffmanowej w Warszawie 121,25
1. Jakub Lewandowski Zespół Szkół Politechniki Łódzkiej w Łodzi 121,25
3. Antoni Grabowski Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu 116,25
4. Władysław Młynik I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Sokołowie Podlaskim 111,25
5. IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementny Hoffmanowej w Warszawie 107,50
6. Piotr Kubala V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej 104,25
7. Jakub Proboszcz Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu 103,75
8. Michał Hemperek Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu 102,00
9. Wiktor Terlecki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku 100,00
9. Oskar Dąbkowski Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie
Konkurs przeprowadzany jest w różnych kategoriach wiekowych uwzględniających uczniów z różnych etapów kształcenia. Każda grupa wiekowa otrzymuje 30 zadań testowych na trzech poziomach trudności. Rozwiązanie zadań wymaga wiedzy ogólnej z fizyki wykraczającej poza podstawę programową, a także umiejętności logicznego myślenia i kojarzenia faktów. Łącznie można uzyskać 150 punktów. Za błędną odpowiedź punkt jest odejmowany. Konkurs został zainicjowany w 2001 w Liceum Akademickim we Lwowie, w Polsce od 2003 roku był organizowany w wybranych szkołach, a od 2004 roku jest ogólnodostępny. Uczniowie I Liceum uczestniczą w konkursie od roku 2005.
Gratulujemy Władysławowi i życzymy wielu sukcesów w kolejnych zmaganiach konkursowych.