Szkolny Dzień Dziecka w Grochowie

korczak4 czerwca odbył się Szkolny Dzień Dziecka z Patronem Januszem Korczakiem w Zespole Oświatowym w Grochowie. Dzień zaczęliśmy od pisania listów: „Piszę do Ciebie Panie Doktorze...”- najciekawsze z nich zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Następnie zebraliśmy się w sali gimnastycznej, gdzie po serdecznych życzeniach Pana Dyrektora uczniowie klasy piątej zaprezentowali montaż słowno-muzyczny poświęcony Januszowi Korczakowi- „Temu, który ukochał sercem...”.

Po chwili powagi i zadumy ogłoszono wyniki konkursu na „Latawiec Pełen Marzeń”. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodkie nagrody zakupione przez Radę Rodziców. Na boisku szkolnym odbyły się też próby „podniebnych lotów”, ale musiała nam wystarczyć ich artystyczna uroda.

Po lodowej ochłodzie podzieliliśmy się na dwie grupy- klasy I-III i IV-VIII oraz gimnazjum. Grupa pierwsza wzięła udział w zawodach sportowych, a starsi udali się na ognisko „Nad bobrową tamą”. Później była zamiana. Tego dnia obowiązywał strój kolorowy i sportowy oraz dobry humor i uśmiech.

Organizatorzy: Barbara Żaboklicka, Joanna Maczuga, Dariusz Dacków