I międzyszkolny konkurs matematyczno – przyrodniczy

talentWszyscy wiemy, że matematyka, fizyka, chemia, geografia czy biologia często nastręczają uczniom problemów, dlatego też nie należą do najpopularniejszych przedmiotów szkolnych. Aby zmienić ten stereotyp i zachęcić uczniów do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności z przedmiotów ścisłych panie: Renata Tomczuk, Danuta Małko, Urszula Sowa i Bożena Adamczuk postanowiły zorganizować konkurs dla uczniów klas VII, VIII szkoły podstawowej z terenu powiatu sokołowskiego. Dodatkowym bodźcem był fakt ogłoszenia roku 2019 rokiem matematyki.

Do udziału w konkursie zgłosiło się sześć szkół: Bujały, Łazów, Repki, Sabnie, Sterdyń oraz gospodarze – Jabłonna Lacka. Każda drużyna licząca trzech uczestników miała przygotować piosenkę o tematyce nawiązującej do konkursu. Oprócz prezentacji piosenki, uczestnicy pisali test wiedzy i rozwiązywali krzyżówkę, której hasło brzmiało „Liczby rządzą światem”. Kolejne konkurencje to puzzle i domino. Okazało się, że uczniowie oprócz dużej wiedzy z przedmiotów ścisłych, posiadają także zdolności w układaniu rymowanek do wylosowanych haseł. Ostatnia konkurencja polegała na rozwiązaniu zadania bądź wykonaniu określonej czynności lub doświadczenia z fizyki czy chemii. O tym, co ma wykonać drużyna decydował los. W puli umieszczone zostały zadania matematyczne zapisane w języku staropolskim, rebusy matematyczne i fizyczne, doświadczenia do przeprowadzenia a także pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Pomiędzy poszczególnymi konkurencjami prezentowane były ciekawostki naukowe, a podczas pracy drużyn, Jury i publiczność mogła obejrzeć scenki szkolne w wykonaniu uczniów i przygotowanych przez panie Renatę Lalak i Renatę Kryszczuk oraz prezentacje multimedialne z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

Po zakończeniu zmagań drużyn Jury ogłosiło wyniki konkursu:
I miejsce – Sterdyń, II miejsce – Jabłonna Lacka, III miejsce – Sabnie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział i nagrody, a opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

Dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Jabłonnie Lackiej za umożliwienie przeprowadzenia konkursu a także sponsorom Polskiej Grupie Elektrycznej Forum – Rondo Sp. zo. o, Gminie Jabłonna Lacka i Radzie Rodziców. Ukoronowaniem naszego przedsięwzięcia było wspólne zdjęcie uczestników, opiekunów i organizatorów a także obietnica, że za rok znowu spotkamy się w Jabłonnie Lackiej na konkursie matematyczno – przyrodniczym. Mamy nadzieję, że inne szkoły z terenu powiatu sokołowskiego przyłączą się do tej pięknej idei krzewienia zamiłowania do nauk ścisłych.