Dotacja na realizacje przebudowy drogi gminnej Morszków – Jabłonna Lacka

dofinansowanie23 maja została podpisana umowa o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Morszków – Jabłonna Lacka” polegającego na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o długości 911 m.

dofinansowanie1W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego umowę podpisali: Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu oraz Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, ze strony Gminy Jabłonna Lacka: Wiesław Michalczuk – Wójt Gminy oraz Grażyna Strąk – Skarbnik Gminy. Województwo udzieliło gminie dotacji w wysokości 145 000 zł na wykonanie powyższego zadania, którego całkowita wartość wyniesie 336 172,41 zł. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków i bezpieczeństwo korzystających z niej użytkowników.