Dotacja na przebudowę drogi gminnej w Tchórznicy

sabnie23 maja Wójt Gminy Sabnie – Ireneusz Piotr Wyszyński  oraz Skarbnik Gminy -  Katarzyna Kawczyńska, podpisali umowę o udzielenie dotacji za środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego  na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Województwo Mazowieckie reprezentowane było przez Janinę Ewę Orzełowską – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Radosława Rybickiego – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.  Gmina Sabnie otrzymała dofinansowanie w wysokości 65 000 złotych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr geod. 345 w miejscowości Tchórznica Szlachecka”.  Zadanie polega na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na powierzchni 2 859,13 m2 i długości 770 metrów. Realizacja zadania zakończy się do dnia 31 października 2019 roku.