Dotacja na modernizację drogi gminnej w Nowej Wsi

wies23 maja pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Sokołów Podlaski reprezentowaną przez Wójta Gminy Janusza Kur i Skarbnika Agnieszkę Patejko została zawarta umowa  o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: Przebudowa – modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś. Zgodnie z umową Gmina Sokołów Podlaski otrzyma dotację w wysokości 95 000,00 zł przeznaczoną na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Szkolnej w Nowej Wsi.

wies1