Trwa budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Sabnie

niewiadomy1Na terenie Gminy Sabnie rozpoczął się kolejny etap inwestycji realizowanej wspólnie z Powiatem Sokołowskim w ramach projektu „Utworzenia centrum przesiadkowego w  Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu Sokołowskiego”.  Jest to I etap , który polega na budowaniu ścieżki rowerowej na odcinku 3 km od miejscowości Niewiadoma do skrzyżowania z drogą powiatową w Niecieczy. Planowane prace mają niewiadomyzakończyć się na koniec października bieżącego roku. W najbliższym czasie planowane jest również ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy na wymianę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Niewiadoma i Nieciecz Włościańska, w ramach tego samego projektu.