Światowy Dzień Ziemi w Grochowie

ziemiaŚwiatowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto obchodzone od 1970 roku – obecnie w 192 krajach świata. Hasłem kampanii Dnia Ziemi w tym roku była ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem. Badania ekologów wykazują, że każdego dnia na Ziemi bezpowrotnie ginie kilka gatunków roślin i zwierząt. W Zespole Oświatowym w Grochowie w obchody tego święta włączyli się uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. W pierwszej części uroczystości uczennice kl. VIII przygotowały krótką historię Dnia Ziemi i przybliżyły hasło tegorocznych obchodów. Następnie uczniowie klas starszych przedstawili prezentację dotyczącą gatunków zagrożonych wyginięciem w Polsce.

Największą atrakcją obchodów było przedstawienie ekologiczne pt. "Jak rozweselić Ziemię” w wykonaniu uczniów kl. IV. Treści ekologiczne zawarte w tym przedstawieniu pokazały, do czego prowadzi bezmyślne działanie człowieka. Uczniowie uświadomili wszystkim, jak może wyglądać w przyszłości nasza planeta jeśli nie zadbamy o jej dobro. Prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów klas starszych pt. "Najciekawsze miejsca na Ziemi" pokazały wszystkim, jak piękna jest nasza Ziemia i dlaczego należy o nią dbać. Obchody Światowego Dnia Ziemi w naszej szkole uświetnił też konkurs czytelniczy dotyczący opisów przyrodniczych. Do konkursu pięknego czytania włączyli się uczniowie wszystkich klas.