Święto Flagi w Kupientynie

flaga„Powiewa flaga gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwień.
Czerwień – to miłość, biel – serce czyste, piękne są nasze barwy ojczyste”.
Chcąc rozbudzić w przedszkolakach poczucie tożsamości narodowej i szacunek do symboli narodowych w Przedszkolu w Kupientynie organizowane są różnorodne zajęcia, które nawiązują do świąt narodowych. Zbliżające się Święto Flagi i Święto Konstytucji Trzeciego Maja było okazją do rozmowy o patriotyzmie. Zorganizowałyśmy narodowe czytania legend polskich, na które zaprosiliśmy mamę Mai. Pani Ewa przeczytała dzieciom legendę pt. "Wars i Sawa”. Przeszliśmy również w biało-czerwonym pochodzie ulicami Kupientyna wręczając napotkanym mieszkańcom własnoręcznie wykonane chorągiewki.

Dzień ten był dla przedszkolaków wspaniałą lekcją przypomnienia sobie, że są Polakami, a Polska to ich Ojczyzna. Uczucia patriotyczne i szacunek do symboli narodowych warto pielęgnować od najmłodszych lat.