W Zespole Oświatowym w Grochowie realizują projekt "Kod do przyszłości"

kodW roku szkolnym 2018/19 Zespół Oświatowy w Grochowie przystąpił do realizacji projektu KOD DO PRZYSZŁOŚCI. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz umiejętności podstaw programowania uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. W projekcie biorą udział wszyscy uczniowie klas I - III oraz troje  nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Przewidziana jest realizacja 30 godzin z każdą grupą, z wykorzystaniem klocków Lego WeDo 2.0, w tym 10 godzin z profesjonalnym trenerem. Zajęcia z trenerem odbywały się w kwietniu 2019 r. według ustalonego harmonogramu.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie i nauczyciele podniosą swoje kompetencje w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii a szkoła zyska 4 komplety klocków Lego WeDo 2.0 oraz  tablety.
Więcej informacji na stronie: https://koddoprzyszlosci.pl/