V Regionalny Konkurs Piosenki Rosyjskiej

russkije27 kwietnia uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim wystąpiły na V Regionalnym Konkursie Piosenki Rosyjskiej w Wisznicach. Do udziału w konkursie przystąpiło 26 uczniów z powiatów: bialskiego, włodawskiego, parczewskiego, radzyńskiego, lubartowskiego, łukowskiego i sokołowskiego.

Przedmiotem prezentacji była wybrana piosenka rosyjska zaprezentowana przez solistę z akompaniamentem instrumentalnym lub z podkładem muzycznym. Jury oceniało: umiejętności wokalne, poprawność fonetyczną, interpretację utworu, język rosyjski.
I Liceum godnie reprezentowały Paulina Kaniuk i Agata Skwierczyńska. Paulina została laureatką III miejsca w kategorii „szkoła ponadgimnazjalna”. Uczennica otrzymała statuetkę, dyplom oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorem konkursu było Publiczne Gimnazjum Nr 1. im. K.K. Baczyńskiego w Wisznicach. Koordynatorem konkursu była nauczycielka języka rosyjskiego, p. Sylwia Szpruch-Koprianiuk. Patronat Honorowy objęli: Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego –prof. Ludmiła Szypielewicz, Starosta Bialski Mariusz Filipiuk i Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów językiem rosyjskim poprzez piosenkę, motywowanie do popularyzacji języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej, przybliżenie uczniom piosenki rosyjskiej – tradycyjnej i współczesnej, zachęcanie uczniów do kształtowania i doskonalenia własnych umiejętności językowych i artystycznych.

Relacja Pauliny:
"W czasie oczekiwania na werdykt jury uczestnicy konkursu wzięli również udział w warsztatach ,,Język rosyjski na wesoło" zorganizowanych przez Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie. Studenci rusycystyki opowiedzieli o zawodach, jakie można wykonywać po ukończeniu tego kierunku. Przeprowadzając warsztaty zwrócili szczególną uwagę na to, jak ważne jest prawidłowe akcentowanie wyrazów. Zapoznali z homonimami oraz łamańcami językowymi. Na koniec zorganizowali mini konkurs.
Warsztaty urozmaiciły czas w oczekiwaniu na wyniki jury. Dodatkowo poszerzyły zakres wiedzy z języka rosyjskiego."