Dobiega końca budowa chodnika na odcinku Kurowice-Zembrów

chodnikBudowa chodnika na terenie Gminy Sabnie przy DK 63 na odcinku Kurowice-Zembrów powoli dobiega końca, inwestycja ta była bardzo wyczekiwana i bardzo potrzebna mieszkańcom, ponieważ ułatwi komunikację do takich obiektów jak: Kościół, sklep, Szkoła Podstawowa, Przedszkole oraz stacja benzynowa. Budowa chodnika jest jedną z wielu inwestycji realizowanych przez GDDKiA w ramach programu „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”. Pozostałe inwestycje już zrealizowane wspólnie z gminą to chodnik w miejscowościach: Kupientyn i Suchodół.

chodnik2Od 2015 roku Gmina rozpoczęła wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego w celu budowy chodnika oraz korzystając z okazji zakup dodatkowego miejsca na plac zabaw dla dzieci w miejscowości Kurowice.

chodnik1W 2016 roku gmina kupiła dodatkowe 3 działki o łącznej powierzchni 25 arów pomiędzy miejscowościami Kurowice i Zembrów. Na uwagę zasługuje fakt, iż właściciele działek (Państwo Biegaj oraz Państwo Popławscy) zgodzili się na sprzedaż w/w nieruchomości za bardzo rozsądną kwotę. Następnie gmina przystąpiła do procedury projektowej oraz wyłączenia części gruntów spod produkcji rolnej. Łączny koszt poniesiony przez gminę to kwota ok. 100 tys. złotych. W skład tej kwoty wchodzi: wykup gruntów, wyłączenie z produkcji rolnej oraz opłaty wieloletnie, dokumentacja i koszty administracyjne, w tym notarialne. Natomiast łączna długość wykonanych chodników wynosi 2 km.

chodnik3W/w inwestycje przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych korzystających z drogi. Ireneusz Piotr Wyszyński – Wójt Gminy Sabnie, kieruje w imieniu własnym oraz mieszkańców podziękowania dla Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Waldemara Kraski za pomoc i wspieranie działań oraz pomysłów. Dziękuje również Dyrekcji GDDKiA Oddział w Warszawie oraz Panu Kierownikowi Rejonu Siedlce za czynny udział i pomoc w przedsięwzięciu.