Wiosenne programowanie w Nowej Wsi

garniecOd początku roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi odbywają się dodatkowe zajęcia z programowania. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych. Uczestniczą w nich chętni uczniowie. Tematyka zajęć często nawiązuje do otaczającej rzeczywistości.

„W  marcu  jak  w  garncu...” jak rozumiemy to przysłowie, czym jest wspomniany garnek i co się w nim znajduje? O  tym ostatnio na zajęciach „Mały Programista” dyskutowali uczestnicy. Uczniowie w grupach zakodowali litery miesiąca M-A-R-Z-E-C, następnie odczytując współrzędne kolejnej drużynie wyznaczali miejsca do postawienia kolorowych kubeczków na macie do kodowania. Mata online była niezbędna do wykonania kolejnego zadania zgodnie  z przeczytaną instrukcją – rymowanką. Ulubione przez uczniów z Nowej Wsi ozoboty poszukiwały symptomów wiosny. Odkodowanie symboli pogody okazało się być ciekawym zadaniem.
Oprócz poszerzenie wiadomości na temat pogody, kształtowania orientacji przestrzennej na zajęciach rozwijana była  umiejętności planowania. Uczniowie  rozwijali szereg miękkich kompetencji np. logiczne, algorytmiczne myślenie czy zadaniowe podejście do stawianych problemów. Wszyscy dobrze się bawili i wiele nauczyli.