Skibniew. Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

1aPrzez cały luty, organizatorzy DBI w Polsce, NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, zapraszają placówki oświatowe, do włączania się w obchody DBI poprzez realizowanie lokalnych akcji edukacyjnych. Przedszkolaki ze Skibniewa włączyły się w obchody DBI, który przebiegał w tym roku pod hasłem „Działajmy razem!”. W przedszkolu odbyły się zajęcia edukacyjne podczas których dzieci: oglądały bajkę edukacyjną „Mój przyjaciel Necio”, układały, na podstawie podanego kodu, postać wirusa z kolorowych kwadratów, wesoło się bawiły budując „sieć” z wełny, dyskutowały na temat niebezpieczeństw płynących z nieodpowiedniego korzystania z Internetu po obejrzeniu kreskówek „Owce w sieci”. 

W czasie zajęć dzieci dowiedziały się do czego mogą wykorzystywać Internet i jakie są zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, a na koniec otrzymały pamiątkowe naklejki przesłane im wraz z materiałami edukacyjnymi z Polskiego Centrum Programu Safer Internet.
Mamy nadzieję, że współpraca i powszechne zaangażowanie rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów w działania edukacyjne podniosą poziom bezpieczeństwa dzieci online.