Trwa realizacja Podprogramu 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Katarzyna Wojewdzka w akcji31 stycznia 2019 roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdysponowali między podopiecznych: ser, powidła, koncentrat, szynkę wieprzową, kaszę gryczaną, herbatniki oraz makaron kukurydziany. Artykuły tradycyjnie już można było dobierać w świetlicy wiejskiej w Wólce Miedzyńskiej. Dwa miesiące wcześniej, 20 listopada 2018 roku podopieczni otrzymali 1 transzę żywności, w której znalazły się: mleko, olej, cukier, pasztet, mielonka drobiowa oraz buraczki.

Celem Podprogramu 2018, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) jest wsparcie osób i rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej poprzez pomoc żywnościową. Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1402zł. netto dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1056 zł. netto dla osoby w rodzinie.

O kolejnych transzach żywności dla podopiecznych będziemy informować na bieżąco, poprzez stronę internetową oraz fanpage www.facebook.com/gminasokolowpodl