Ferie w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

wieW Szkole Podstawowej w Nowej Wsi od wielu lat w czasie ferii zimowych organizowane są w zajęcia dla uczniów. Tak było i w tym roku. W pierwszym tygodniu ferii można było skorzystać z atrakcji przygotowanych przez szkołę, a sfinansowanych ze środków GKRPA w Sokołowie Podlaskim. Opiekę zapewnili nauczyciele szkoły w ramach wolontariatu. W ramach zajęć uczniowie pojechali do kręgielni w Sokołowie Podlaskim i Parku Wodnego w Siedlcach, zwiedzili strażnicę PSP w Sokołowie, obejrzeli film „Chłopiec z burzy” w SOK, spotkali się z Panią z Biblioteki Pedagogicznej, która wprowadziła ich w „Magiczny świat Książki”, a także uczestniczyli w zajęciach z programowania. Nie zabrakło też zimowych zabaw na śniegu.

W zajęciach uczestniczyło ponad 50% uczniów. Był to czas radosnej zabawy i wypoczynku. Dziękujemy władzom Gminy na czele z Wójtem Januszem Kurem za możliwość zorganizowania tak wielu atrakcji.