Posiedzenie ZO GZOSP w Jabłonnie Lackiej

srazacyStrażacy Gminy Jabłonna Lacka na zorganizowanym posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych mieli przyjemność gościć Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Panią Janinę Ewę Orzełowską. Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Wiesław Michalczuk, który powitał zaproszonych gości oraz strażaków jednostek OSP z terenu gminy Jabłonna Lacka. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poinformował kolegów strażaków o działalności Komendy za 2018 rok, ilości pożarów, wyjazdów do zdarzeń, przebytych szkoleniach i odbytych ćwiczeniach. Dh Sławomir Kotowski przedstawił wytyczne dotyczące kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP w 2019 roku.

srazacy1Prezes Zarządu Oddziału Gminnego – Wójt Gminy Wiesław Michalczuk po przedstawieniu informacji z działalności Zarządu Gminnego ZOSP w Jabłonnie Lackiej za 2018 rok. Podziękował na ręce Pani Janiny Ewy Orzełowskiej Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego za dotychczasową współpracę, za otrzymane wsparcie na zakup sprzętu i na remont dachu strażnicy dla OSP Jabłonna Lacka. Podkreślił, jak ważne jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe i coraz lepsze wyposażenie, które  pozwala na sprawne przeprowadzanie akcji ratowniczych. Zrozumienie, chęć pomocy jaką otrzymujemy od osób zarządzających w instytucjach do których zwracamy się o wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Posiedzenie Zarządu było okazją do dokonania uroczystego przekazania w użytkowanie sprzętu dla OSP Jabłonna Lacka zakupionego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

pompoasrazacy2