Dofinansowanie dla Gminy Sokołów Podlaski od wojewody mazowieckiego

Brzozw17 grudnia w Warszawie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą a Gminą Sokołów Podlaski, reprezentowaną przez Wójta Gminy Sokołów Podlaski Janusza Kur, zostały zawarte umowy dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań pn.:
• Przebudowa drogi gminnej nr 390710W w miejscowości Brzozów dz. ewid. nr 19 na odcinku od km 3+040 do km 3+700 o łącznej długości 660mb.
oraz
• Przebudowa drogi gminnej nr 390704W na odcinku  Skibniew-Podawce - Pogorzel, Gmina Sokołów Podlaski o długości 2 480m (od km 1+070 do km 3+550).
Obie inwestycje o łącznej wartości około 1,5mln zł są obecnie realizowane. Suma przyznanych dotacji to 1 215 212,00 zł.

Pogorzel