Jabłonna Lacka. Koncert Adwentowych Trąb

adwent14 grudnia odbyło się w Szkole Podstawowej w Jabłonnie Lackiej uroczyste podsumowanie projektu „Koncert Adwentowych Trąb”. Koncert rozpoczął tradycyjnie od odegrania melodii Wójt Gminy Wiesław Michalczuk. Na „Koncercie” gościliśmy Panią Magdalenę Sałatę - Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach, Radnego Rady Powiatu Jerzego Strzałę, Radnych Rady Gminy Jabłonna Lacka, Dyrektorów i Kierowników jednostek i zakładów pracy, Sołtysów.

adwent1Samorządowy Klub Sportowy „Jabłonianka” dofinansowanie na realizację zadania otrzymał od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 13 000 zł, całkowity koszt zadania wyniósł 16 887,50 zł. We wszystkich placówkach oświatowych z terenu Gminy Jabłonna Lacka zostały zorganizowane warsztaty dotyczące powstawania ligawek i nauki gry na tym instrumencie. Głównym założeniem projektu było kultywowanie i przekazywanie tradycji regionalnej gry na instrumencie pasterskim jakim jest ligawka.

adwent2Z całym powodzeniem można powiedzieć, że po raz kolejny zorganizowane spotkania zakończyły się sukcesem. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wśród dzieci i młodzieży uczestniczącej w projekcie znalazły się młode talenty, które w tym roku dołączyły do licznego grona ligawkowiczów reprezentujących naszą gminę. Dzieci wzięły udział w konkursach organizowanych na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego, zajmując czołowe miejsca oraz wyróżnienia. Po zakończonym przeglądzie wszystkich uczestników zaproszono na wspólny poczęstunek potraw wigilijnych. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie i organizację projektu.

adwent3adwent4adwent5adwent6