20,754 zł dofinansowania dla Gminy Sabnie

dydaktykaGmina Sabnie pozyskała środki ze zwiększenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. W ramach złożonego wniosku zakupiono pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Zembrowie do nauki geografii, biologii, fizyki oraz chemii na łączną kwotę 20,754 zł.

Został zakupiony:

 1. laserowy zestaw dydaktyczny,
 2. zestaw edukacyjny El-Go,
 3. Eurotest – 5 Fizyka,
 4. komplet szkła laboratoryjnego,
 5. duży zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej,
 6. chemiczne domina – węglowodory i pochodne węglowodorów, sole,
 7. lupy szklane,
 8. waga elektroniczna,
 9. płyta CD: odpady i recykling,
 10. Didakta Biologia 1 i 2 – multilicencja,
 11. busola metalowa,
 12. kompas
 13. kompaktowa stacja pogody,
 14. Didakta Geografia,
 15. laptop,
 16. minerały Polski,
 17. Kolekcja podstawowa – skały magmowe i skały osadowe,
 18. Didakta Chemia – multilicencja,
 19. zestaw podgrzewanie, odparowywanie, wyprażanie,
 20. Didakta Fizyka 1 i 2 – multilicencja,
 21. multimedialny geograficzny atlas świata,
 22. projektor,
 23. ekran elektryczny.