I Sesja Rady Gminy Sabnie

sa22 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie odbyła się I sesja Rady Gminy Sabnie. Sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach. Była to pierwsza sesja, której obrady można było oglądać na żywo. Posiedzenie rady Gminy rozpoczął radny senior – Sławomir Strzała.

Skład Rady Gminy Sabnie przedstawia się następująco: Mariusz Henryk Wilk, Tadeusz Andrzej Maksimiak, Bożena Barbara Kaczmarek, Marcin Kołodziejczuk, Marek Stefan Wyszyński, Paweł Hardejewicz, Danuta Pietrucha, Andrzej Wilk, Tadeusz Stanisław Kościuszko, Henryk Kazimierz Wdowiński, Iwona Bielińska, Dominik Hardejewicz, Tomasz Tadeusz Strzała, Sławomir Jan Strzała, Tomasz Dymkowski.

Radni po odebraniu zaświadczenia o wyborze z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Damiana Mateusza Fiołka złożyli ślubowanie. Jednym z punktów obrad był wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Radni w głosowaniu tajnym zadecydowali, że funkcję tę obejmie Tadeusz Maksimiak. Wiceprzewodniczącym Rady został wybrany  Mariusz Wilk.
Podczas sesji uroczyste ślubowanie złożył Wójt Gminy Sabnie Ireneusz Piotr Wyszyński.
Po formalnym objęciu stanowiska podziękował za zaufanie i oddane głosy w wyborach a także pogratulował przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu Rady.