Spotkanie członków Klubu Seniora w Jabłonnie Lackiej

seniory24 listopada spotkali się członkowie Klubu Seniora działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłonnie Lackiej. Wszystkich obecnych oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Wiesława Michalczuka z żoną, Przewodniczącego Rady Gminy z żoną, ks. proboszcza Walentego Wojtkowskiego wraz z ks. wikarym Łukaszem Skarżyńskim, sekretarz UG Marię Kowalską powitała Przewodnicząca Klubu Henryka Wysokińska. Następnie krótką informację o seniorach i obchodach ich święta  przedstawiła pani Róża Jezierska.

seniory1W części artystycznej przygotowanej specjalnie na to spotkanie wystąpił zespół Jabłoniacy prezentując piosenki oraz krótkie scenki z życia seniorów. W dalszej części głos zabrał Gospodarz Gminy Wójt Wiesław Michalczuk składając na ręce Przewodniczącej życzenia wszystkiego, co najlepsze dla wszystkich Seniorów oraz podziękował za poparcie w wyborach.
Pracownicy GOK zaprosili wszystkich na przygotowany poczęstunek. Do późnych godzin bawiono się przy muzyce przygotowanej przez instruktora GOK Pawła Bondarczuka.