I sesja Rady Gminy Jabłonna Lacka

radni1W środę 21 listopada Rada Gminy Jabłonna Lacka, uroczyście rozpoczęła nową kadencję. Nowo wybrani radni oraz nowo wybrany wójt odebrali zaświadczenia o wyborze, złożyli ślubowanie i od tej chwili zaczęli oficjalnie sprawować powierzone im przez wyborców funkcje. Posiedzenie Rady odbyło się w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Pierwszą sesję VIII kadencji rozpoczął, zgodnie z przepisami, najstarszy wiekiem radny – Witold Stolarczuk. W trakcie obrad Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej, Sylwester Kozłowski wręczył nowym radnym zaświadczenia o wyborze do Rady Gminy Jabłonna Lacka, a wójtowi elektowi zaświadczenie o wyborze na wójta gminy Jabłonna Lacka.
W trakcie sesji wybrano również prezydium rady. Przewodniczącym Rady Gminy Jabłonna Lacka został Stanisław Strzała - był jednym z dwóch kandydatów zgłoszonych na tę funkcję. Wiceprzewodniczącym Rady został natomiast radny Wacław Giziński, który był jedynym kandydatem na tę funkcję.

Wójtem gminy Jabłonna Lacka przez kolejne 5 lat będzie Wiesław Michalczuk, który władzę w naszej gminie sprawuje od ośmiu lat. Będzie to jego 3. Kadencja. Wśród gości na sesji obecni byli m.in.:  Radny Powiatowy Pan Jerzy Strzała, pracownicy Urzędu Gminy Jabłonna Lacka z Panią Sekretarz Marią Kowalską i Panią Skarbnik Grażyną Strąk, Kierownik Posterunku Policji w Sterdyni – Sławomir Skomorucha, Kierownicy jednostek podległych, Dyrektorzy placówek oświatowych, oraz sołtysi z terenu gminy Jabłonna Lacka.