Statuetki w ramach podziękowania za czteroletnią pracę radnym Gminy Jabłonna Lacka

ead16 października odbyła się ostatnia w mijającej VII kadencji Sesja Rady Gminy Jabłonna Lacka. Wójt Gminy Wiesław Michalczuk podsumował zebranym mieszkańcom, sołtysom, radnym  inwestycje jakie zostały wykonane podczas  mijającej czteroletniej kadencji. Wśród najważniejszych zadań były przebudowy dróg na terenie Gminy, modernizacje i doposażenia świetlic wiejskich, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, usuwanie wyrobów zawierających azbest, dofinansowania do działań przeciwpożarowych i działań mających  na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, tworzenie ścieżek przyrodniczo- edukacyjnych oraz  centrum informacji turystycznej. Należy również wspomnieć o organizacji licznych pikników i imprez kulturalnych. Był to czas wytężonej  pracy na rzecz Gminy Jabłonna Lacka i jej mieszkańców. Wójt Wiesław Michalczuk podziękował Radnym, przewodniczącemu Stanisławowi Strzale, Pani Sekretarz i Pani Skarbnik wraz z Kierownikami jednostek podległych za czteroletnią dobrą współpracę wręczając pamiątkowe statuetki.