Podziękowania Wójt Gminy Repki, Krystyny Mikołajczuk-Bohowicz

Krystyna Mikołajczuk-BohowiczSzanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Repki

Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach na Wójta Gminy Repki w dniu 21 października 2018 r.
Dziękuję również za poparcie udzielone Państwu Radnym z mojego Komitetu Wyborczego. Słowa podziękowania kieruję do wszystkich, którzy mnie wspierali i pomagali mi w kampanii wyborczej.

Dziękuję Państwu za uczciwą ocenę mojej osoby i pracy, którą dane mi było wykonywać przez 24 lata dla naszej gminy.
To Państwo nie ulegliście bezpardonowej i krzywdzącej nagonce dobrej zmiany. Prowadziłam merytoryczną i spokojną kampanię, przedkładając nasze dokonania i plany na przyszłość na zebraniach wiejskich w każdej wsi.

Dzięki mojej pracy i roztropności Radnych Rady Gminy Repki staliśmy się gminą prężnie rozwijającą się. Nasza infrastruktura jest powodem do dumy i satysfakcji dla mieszkańców. Zawsze pamiętaliśmy o potrzebach ludzi i tworzeniu jak najlepszych warunków życia w naszej gminie. To był sens i cel mojej pracy, bo uważam, że sprawy materialne są ważne, ale zawsze najważniejszy jest człowiek i jego potrzeby.

Dziękuję, że mogłam służyć Państwu swoją osobą, wiedzą i doświadczeniem, był to dla mnie zaszczyt i wielkie wyzwanie. Otrzymane odznaczenia, wyróżnienia, dyplomy, tytuł „Wójt Roku 2005” w Polsce są dla mnie wyrazem uznania za ciężką pracę i podziękowaniem.

Czas pracy na stanowisku Wójta Gminy Repki wykorzystałam bardzo dobrze, wszyscy skorzystaliśmy z możliwości, jakie dało nam wejście Polski do Unii Europejskiej i różne programy wspierające rozwój samorządów gminnych. Dane mi było pracować i współpracować z administracją rządową i samorządową ze wszystkich opcji politycznych. Od 2004 r. pracowałam w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny na Mazowszu, byłam Członkiem Konwentu Wójtów i Burmistrzów Mazowsza, aktywnie pracowałam na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych i szeregu instytucji, których działalność była ważna dla naszych mieszkańców.

Dzisiaj też zostawiam do kontynuacji projekty, na które mieszkańcy czekają, otrzymaliśmy od Marszałka Województwa Mazowieckiego dofinansowanie na kontynuację programu budowy instalacji solarnych i fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych i budynku Urzędu, pozytywnie oceniony jest projekt wymiany pieców, przygotowany jest budynek dla seniorów, złożone wnioski drogowe, w realizacji jest modernizacja oczyszczalni. Zrealizowane projekty zostały odebrane i czekamy na refundację środków dla gminy.

Większość mieszkańców gminy zdecydowała w wyborach o zmianie na stanowisku Wójta Gminy Repki. Przyjmuję tę decyzję z pokorą, choć jest mi bardzo przykro, że ludzie ulegli politycznej nagonce. Wiem, że kampania wyborcza ma swoje prawa, jednak posługiwanie się kłamstwem, nieszczęściem i insynuacją jest niegodne, zwłaszcza osób aspirujących na stanowisko Wójta czy Radnego.

Dla mnie ogromną wartością jest szacunek dla drugiego człowieka, ponieważ nigdy cel nie może uświęcać środków, a jak powiedział wielki Polak Władysław Bartoszewski: „Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.” To zdanie dedykuję wszystkim, którzy sięgając po władzę, zapominają, że „warto być przyzwoitym”.


Polityczni mocodawcy kandydatów z PiS zwykle pojawiają się w gminie Repki przy okazji wyborów. Bardzo szkoda, że politycznej aktywności nie przejawiają w konkretnych działaniach na rzecz mieszkańców, czyżby interesowały Panów jedynie nasze głosy w wyborach? Problem stanu technicznego drogi krajowej 62 jest nierozwiązany od lat. Pan Senator Waldemar Kraska pełni swoją funkcję czwartą kadencję, Pan Minister Krzysztof Tchórzewski szóstą. Panowie czy nie jest Wam wstyd obarczać odpowiedzialnością za stan tej drogi moją osobę? Wójt odpowiada za stan dróg gminnych, a nie zaniechania administracji rządowej. Moje dokonania w gminie Repki są bezdyskusyjne i ludzie, to niewątpliwie docenią.
Jestem córką chłopa, urodziłam się i wychowałam na wsi i jestem z tego dumna, nie muszę ukrywać swoich poglądów politycznych one były napisane na ogłoszeniu wyborczym. Warto przyjrzeć się kandydatom PiS w sąsiednich samorządach, z jakich komitetów startują. Wójt Gminy ma być gospodarzem swojej gminy, a nie politycznym zakładnikiem swojej partii.

Samorząd to wielkie wspólne osiągnięcie wszystkich Polaków i nikt nie może zawłaszczać naszej samorządności dla doraźnych celów politycznych. Centralne zarządzanie Polską przerabialiśmy w czasach komuny, a jak to się skończyło starsi pamiętają.

Dziękuję Państwu za wszystko dobro, którego doświadczyłam, przepraszam, jeśli kogoś kiedykolwiek obraziłam i życzę wszelkiej pomyślności dla Wszystkich Mieszkańców i Gości Gminy Repki.

Z należnym szacunkiem
Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz