Ponad 5,6 mln zł dla Gminy Sokołów Podlaski na solary!

solaryProjekt „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski” złożony w ramach konkursu RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii”, Typ projektów: „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 został skierowany do dofinansowania.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

  • budowę 22 szt. instalacji pomp ciepła (21 szt. w gospodarstwach domowych oraz 1 szt. w budynku plebanii w Czerwonce).
  • budowę 49 szt. instalacji fotowoltaicznych (40 szt. w gospodarstwach domowych oraz 9 szt. w budynkach: stacji uzdatniania wody w Czerwonce, Zespołu Oświatowego w Grochowie, Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Przedszkola i Zespołu Oświatowego w Skibniewie-Podawcach, plebanii w Czerwonce oraz kaplicy w Ząbkowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach).
  • budowę 468 szt. instalacji kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych.

Szacunkowy koszt projektu to ponad 9 mln zł z tego uzyskane dofinansowanie wynosi 5,6 mln zł. Po złożeniu wniosku i ukazaniu się pierwszej listy rankingowej pojawiały się różne głosy, m.in. że Gmina nie potrafi przygotować wniosku, że na pewno nie dostanie dofinansowania i nie będzie kolektorów, że cały projekt to tylko jedna wielka obietnica, która się nie spełni, oraz że Gmina zbierała po 150 zł od mieszkańców i nic z tego nie będzie….

Szanowni Państwo! Od początku mówiłem Wam, że warto cierpliwie poczekać. Informowałem, że musimy zaczekać na przesunięcie środków finansowych, ponieważ mała alokacja pierwotnie przeznaczona na konkurs (10 mln EURO) nie pozwalała na dofinansowanie wszystkich projektów. Zapewniałem, że mamy najlepszy wniosek w powiecie przygotowany przez pracowników Gminy. Niektórzy nie wierzyli… Teraz to już nieistotne – nasz wniosek jest na liście projektów skierowanych do dofinansowania. To wielki sukces zarówno mój jak i Wasz – opłata, którą wnosiliście na opracowanie projektów indywidualnych niezbędnych do złożenia wniosku to będą dobrze zainwestowane pieniądze!

Najtrudniejsze już za nami. Teraz czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie. Potem rozpoczniemy realizację działań projektowych. Proszę o jeszcze trochę cierpliwości.