Kandydat na wójta Gminy Sokołów Podlaski, Mirosław Sobieski. Ponad politycznymi układami

Mirosław SobieskiMieszkańcy Gminy Sokołów Podlaski mają najwięcej szczęścia w najbliższych wyborach samorządowych, gdyż są jedną z dwóch gmin (Ceranów), gdzie na stanowisko wójta startuje aż czterech kandydatów. Jednym z nich jest Mirosław Sobieski, pełniący dotychczas funkcję zastępcy wójta w Gminie Sabnie. Z Gminą Sokołów Podlaski jest związany pośrednio: poprzez żonę, która pochodzi z tej gminy.
– Jak już Państwo wiecie, obecny wójt Gminy Sokołów Podlaski, Marcin Pasik, nie będzie ubiegał się w tych wyborach o fotel wójta, lecz będzie startował na burmistrza Sokołowa Podlaskiego. W związku z powyższym gminie będzie potrzebny nowy gospodarz, dlatego postanowiłem dać mieszkańcom możliwość wyboru wystawiając swoją kandydaturę jako niezależny kandydat nie związany z żadną partią polityczną ani układem. Uważam, że gminie potrzebny jest dobry gospodarz, a nie polityk. Moja osoba w pełni spełnia te kryteria.
Jakimi sukcesami na niwie samorządowej i społecznej może się pan pochwalić?
Plakat Sobieski– Obecnie pracuję w Urzędzie Gminy Sabnie na stanowisku zastępcy wójta, lecz już od najmłodszych lat pracowałem na rzecz lokalnej społeczności zdobywając wiedzę i doświadczenie, gdyż w wieku 21 lat zostałem radnym gminy i pełniłem tę funkcję przez dwie kadencje przewodnicząc w pierwszej kadencji komisji oświatowo-socjalnej, w drugiej kadencji – komisji rewizyjnej.
Po drodze zdobywałem wiedzę merytoryczną kończąc studia licencjackie i magisterskie na kierunku administracja samorządowa oraz studia podyplomowe z zarządzania oświatą, jak też z BHP i ergonomii. Pracę na stanowisku urzędniczym rozpocząłem w Zespole Obsługi Finansowej Szkół na stanowisku kierownika. Następnie zostałem powołany na zastępcę wójta – jednocześnie powierzono mi pełnienie obowiązków sekretarza gminy i na tych obu stanowiskach pracuję do dzisiaj.
Kandydaci do rady gminyPracując w samorządzie nie można przypisywać zasług i sukcesów tylko jednej osobie, gdyż na wizerunek całego Urzędu Gminy i jego sukces pracuje cały sztab ludzi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych na czele z wójtem oraz radnymi. Osobiście miałem możliwość pracy przy bardzo wielu projektach inwestycyjnych, gdzie wartość tych projektów była liczona w milionach złotych. Udało się nam z powodzeniem skutecznie napisać niejeden wniosek o dofinansowanie zewnętrzne na dane inwestycje i z powodzeniem je zrealizować i rozliczyć.
Pracując w Zespole Obsługi Finansowej Szkół bardzo mile wspominam realizację bardzo dużego projektu edukacyjnego, którego byłem inicjatorem. Wartość projektu to ponad 900 tys. zł, gdzie dofinansowanie sięgało ponad 90% kosztów. Realizując projekt z zajęć dodatkowych i różnego rodzaju atrakcji skorzystało  z niego 100% dzieci z terenu całej gminy, ale też trzeba dodać, że była to współpraca wielu osób.
Również od najmłodszych lat aktywnie uczestniczę w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. W mojej rodzinnej miejscowości, w Suchodole, przez kilkanaście lat pełniłem funkcję prezesa i tu też przy współpracy wielu osób i mojego następcy udało nam się odbudować struktury strażackie: wyremontować strażnicę oraz wyposażyć jednostkę OSP w najnowocześniejszy sprzęt strażacki łącznie z nowym samochodem bojowym. Podsumowując: największym moim sukcesem jest umiejętność współpracy z bardzo szeroką grupą społeczną, z ludźmi którzy tak jak ja lubią pracować na rzecz społeczności lokalnej.
Jakie cele stawiałby pan sobie na najbliższe pięć lat w przypadku wygranej w najbliższych wyborach?
– Jeżeli mieszkańcy obdarzą mnie zaufaniem i powierzą mojej osobie pełnienie tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji, na pierwszym miejscu stawiałbym na bardzo dobrą współpracę z Radą Gminy i sołtysami, na ludzi których Państwo wybierzecie do reprezentowania waszych sołectw i miejscowości, bo to rada podejmuje najważniejsze decyzje, wyznacza cele i kierunki, w jakich będzie rozwijała się gmina. Które inwestycje są najpotrzebniejsze i będą wykonane w pierwszej kolejności. Bardzo ważnym kierunkiem jest inwestowanie w infrastrukturę drogową nie tylko dróg asfaltowych, ale i tych dojazdowych do pól, bo tam na co dzień rolnicy dojeżdżając do swoich pól niszczą sprzęt. Następnym celem, jakim chciałbym się zająć, jest oświata i na tej niwie postawiłbym na podniesienie jakości edukacji, wyposażając szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt informatyczny, jak również wprowadzając zajęcia dodatkowe, które pozwoliłyby na rozwijanie u dzieci dodatkowych umiejętności. Zadbałbym również o doinwestowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, gdyż działalność OSP skupia wiele osób chcących bezinteresownie nieść pomoc innym. Każda złotówka wydana na doposażenie jednostek OSP w najnowocześniejszy sprzęt gaśniczo-ratowniczy zwraca się kilkakrotnie, niejednokrotnie ratując dobytek mieszkańców a i również życie. Bardzo często OSP to jedyna organizacja działająca we wsi, wokół której rozwija się działalność kulturalna i rozrywkowa, to właśnie strażacy dbają o strażnice czy sale wiejskie, gdzie mieszkańcy mogą korzystać z nich, organizując okolicznościowe spotkania, przyjęcia komunijne, chrzty, urodziny czy imieniny.
Bardzo ważnym elementem w działalności samorządu jest współpraca z drugim samorządem, np. z powiatem, gdzie podejmując wspólne działania można wykonać wspólnymi siłami o wiele więcej inwestycji gminno-powiatowych. W przypadku Gminy Sokołów Podlaski taka współpraca powinna zostać nawiązana nie tylko z powiatem ale także samorządem miasta Sokołów Podlaski, ponieważ wykonanie pewnych inwestycji nie uda się wykonać samodzielnie, bez współpracy obu stron – jak chociażby obiecywana od wielu lat obwodnica Sokołowa Podlaskiego, która na pewno będzie przebiegała częściowo przez tereny Gminy Sokołów Podlaski.
Bardzo ważnym elementem samorządu jest administracja, którą ciągle trzeba doskonalić i dostosowywać do potrzeb mieszkańców, by w gąszczu ciągle zmieniających się przepisów nie przekształcała się w biurokrację. Praca w administracji to służba ludziom – moje umiejętności, wykształcenie i doświadczenie zawodowe pozwoli mi na sprawne zarządzanie gminą.
Dlaczego spośród czterech ubiegających się o stanowisko wójta kandydatów to na pana powinni oddać mieszkańcy Gminy Sokołów Podlaski swój głos?
Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy, Mieszkańcy Gminy Sokołów Podlaski. Bardzo proszę o poparcie mojej kandydatury, ponieważ moja długoletnia praca na rzecz społeczności lokalnej, wykształcenie jak i długoletnie doświadczenie zawodowe przyczyni się do sprawnego zarządzania Gminą. Proszę, abyście Państwo 21 października wybrali najlepszych przedstawicieli do Rady Gminy, bo ci kandydaci, których Państwo obdarzycie zaufaniem, będą kształtowali naszą przestrzeń publiczną przez najbliższe pięć lat. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału w wyborach.

Z wyrazami szacunku
Wasz kandydat na wójta Gminy Sokołów Podlaski
Mirosław Sobieski

Zobacz także