Jestem dla WAS: Janusz Kur kandydatem na wójta Gminy Sokołów Podlaski

Janusz Kur Dlaczego zdecydował się Pan startować w wyborach na wójta?
Od 11 lat pracuję w Urzędzie Gminy Sokołów Podlaski. Obecnie pracuję na stanowisku Zastępcy Wójta. Biorę czynny udział w realizacji wielu inwestycji i inicjatyw. Na co dzień spotykam się z wieloma różnego rodzaju sytuacjami i problemami. Każdy dzień w pracy jest dla mnie wyzwaniem a chęć rozwoju gminy motywuje mnie do dalszych działań. Nie boję się podejmowania trudnych tematów i ważnych decyzji. To wszystko sprawia, że podjąłem decyzję o kandydowaniu na stanowisko Wójta Gminy Sokołów Podlaski.
Jakie jest Pana hasło wyborcze?
Moje hasło brzmi: Jestem dla Was. Chce być wójtem dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, płeć czy przynależność polityczną. Dla mnie wszyscy mieszkańcy są równi.
Jakie jest Pana doświadczenie w samorządzie?
Tak, jak już mówiłem z samorządem gminnym związany jestem od 11 lat. Zaczynałem swoją prace od stanowiska inspektora ds. inwestycji, zamówień publicznych i drogownictwa. Następnie byłem kierownikiem Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Obecnie pracuję na stanowisku Zastępcy Wójta. Prawo zamówień publicznych oraz wszystkie procedury związane z realizacją inwestycji nie są mi obce. Doskonale się w tym odnajduję. Poznałem wiele szczegółów dotyczących funkcjonowania samorządu. Dokładnie zapoznałem się ze sprawami formalnymi.
JKur 255x313 drukDlaczego to właśnie na Pana wyborcy powinni oddać swój głos?
W mojej ocenie jestem człowiekiem kulturalnym, spokojnym i zrównoważonym. Staram się być w życiu profesjonalistą. Mieszkańcy Gminy Sokołów Podlaski, z którymi miałem przyjemność współpracować, posiadają wiedzę na temat tego, w jaki sposób wykonuję swoją pracę. Często też wykonywałem pracę w dużym stresie i pod presją czasu np. wykonywanie w tym samym czasie wielu inwestycji. Jestem bezpartyjnym kandydatem. Doświadczenie zdobyte w mojej dotychczasowej pracy, pozwoli mi realizować zamierzenia, dzięki którym nasza gmina będzie się mogła bardziej rozwijać. Szanuję mieszkańców i swoich współpracowników. Gwarantuję bardzo dobrą współpracę z nowo wybraną Radą Gminy, na rzecz dobra wspólnego. Zadania, które przed sobą stawiam nie opierają się na frazesach, ale wyłącznie na realiach. Każde zamierzenie czy postawiony sobie cel, staram się realizować do końca i z pełnym zaangażowaniem.
Jakimi sukcesami na niwie samorządowej i społecznej może się Pan pochwalić?
Jako pracownik Urzędu Gminy, brałem i biorę czynny udział w realizacji wielu inwestycji (przebudowa i modernizacja dróg i chodników, rozbudowa sieci wodociągowej, budowa nowych i modernizacja istniejących odcinków oświetlenia ulicznego, budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych, remonty świetlic wiejskich, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, poprawa bazy lokalowej w szkołach,) nie sposób ich wszystkich wymienić. Wykonane inwestycje, znacznie podniosły bezpieczeństwo i poziom życia mieszkańców naszej Gminy. Dzięki mojemu zaangażowaniu i pracy merytorycznej wiele jednostek OSP z terenu gminy, otrzymało sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Korzystaliśmy ze środków zewnętrznych nie wymagających dużego zaangażowania finansowego gminy.
Czy uważa Pan, że rządzenie Gminą to trudne zadanie?
Tak, jest to zadanie bardzo trudne i odpowiedzialne. Uważam, że gdybym nie miał ogromnego doświadczenia, umiejętności słuchania ludzi i odpowiednich predyspozycji to nie startowałbym w wyborach.
Jakie cele stawiałby Pan sobie na najbliższe pięć lat w przypadku wygranej?
Chce się skupić na ciężkiej pracy zespołowej dla dobra wszystkich mieszkańców. Zamierzam również uczestniczyć w cyklicznych zebraniach wiejskich na terenie poszczególnych sołectw. Nie zamierzam być wójtem siedzącym tylko i wyłącznie za biurkiem. Byłem i jestem otwarty na rozmowę z mieszkańcami i na ich problemy. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań aby nasza Gmina była miejscem, w którym każdy mieszkaniec czuje się dobrze i zawsze może liczyć na pomoc i radę z mojej strony. Cele na najbliższe 5 lat zostały ujęte w moim programie wyborczym. Zaznaczam, że wymienione kwestie nie stanowią zamkniętej listy.
Czy obawia się Pan Konkurentów?
Szanuję konkurentów, liczę na uczciwą i merytoryczną rywalizację. Wierzę w mądrość mieszkańców Gminy Sokołów Podlaski, którzy mają dość słuchania słów, które nie niosą za sobą żadnych konkretnych działań.
Dziękuję za rozmowę.

Zobacz także