Gmina Sokołów Podlaski. Place zabaw, siłownie zewnętrzne, boisko

place zabawPo okresie wzmożonych prac na terenie gminy, czas na odbiory. Jak mówi Zastępca Wójta Gminy Sokołów Podlaski - Janusz Kur - czekali na nie szczególnie najmłodsi mieszkańcy, ale również ich rodzice i opiekunowie. Bo infrastruktury rekreacyjno - sportowej nigdy zbyt wiele. To ruch, świeże powietrze, zabawa w grupie, rozwój fizyczny i społeczny, czyli to, co w dzisiejszych czasach często wygrywa z tabletem i telefonem. Dlatego też inwestycje te są tak ważne - bo to inwestycje w nasze dzieci.

Dzięki pozyskanemu przez Gminę Sokołów Podlaski dofinansowaniu na budowę ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – PROW na lata 2014-2020 z LGD "Tygiel Doliny Bugu" powstały 3 place zabaw w miejscowościach: Grochów Szlachecki, Kostki oraz Ząbków-Kolonia. Również dzięki tym środkom Mieszkańcy sołectw: Pogorzel, Nowa Wieś, Chmielew oraz Karlusin mogą korzystać z siłowni zewnętrznych. Infrastruktura rekreacyjna odebrana została dn. 17 września 2018 roku.

Kolorowe i przyjazne place zabaw pobudzają wyobraźnię i zachęcają do zabawy dzieci i młodzież. Na placach zabaw pojawiło się dużo naturalnych elementów takich jak: drewno, piasek oraz wszechobecna zieleń. Do tego drabinki, huśtawki, domki, zjeżdżalnie, urządzenia pozwalające dzieciom na twórczą zabawę. Place zabaw wyposażone zostały również w małą architekturę, z której będą mogli korzystać opiekunowie bawiących się dzieci. Zaś cztery siłownie na świeżym powietrzu zachęcają do aktywności sportowej nie tylko młodzież ale i osoby starsze. Co ważne – budowa ogólnodostępnej wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności jest skierowana do różnych grup wiekowych oraz dzięki tworzeniu przestrzeni aktywności sportowej, sprzyja międzypokoleniowej integracji społecznej.
Koszt całego projektu to 179 260,95 zł, dofinansowanie: 114 181,00 zł, wkład własny: 65 265,63 zł.

Gmina Sokołów Podlaski znalazła się wśród 251 gmin, które z budżetu województwa mazowieckiego otrzymały dotację na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu dzieci i młodzież z Nowej Wsi mogą już korzystać z wyremontowanego boiska sportowego, skoczni do skoku w dal oraz koła do pchnięcia kulą. Wyremontowany i oddany do użytku został również plac zabaw w Skibniewie. Odbiór boiska w Nowej Wsi odbył się 3 października 2018 roku, placu zabaw w Skibniewie – 6 września 2018 roku.
Koszt całego obydwu projektów to: 56 872,36 zł, dofinansowanie: 20 000,00 zł, wkład własny: 36 872,36 zł.
3 października 2018 roku odebrano plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Karlusin – etap 1 . Na ten cel Gmina Sokołów Podlaski przeznaczyła 69 500,00 zł.

A to jeszcze nie wszystko. Właśnie ruszyły prace nad budową małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach Otwartych Stref Aktywności – Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym PSA – edycja 2018 (Program Ministerstwa Sportu i Turystyki). 4 października 2018 roku rozpoczęły się prace w miejscowościach: Wólka Miedzyńska oraz Walerów. W kolejnych dniach prace ruszą również w Dziegietni, Krasowie oraz Przywózkach. W każdej z miejscowości powstanie strefa siłowni zewnętrznej (wyposażona w 6 różnych urządzeń) przeznaczona do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz strefa relaksu wyposażona w 4 ławki i kosz na śmieci. Strefa relaksu będzie odizolowana od strefy do uprawiania ćwiczeń fizycznych za pomocą nasadzeń roślinnych.
Łączny koszt pięciu inwestycji to 356 706,21 zł, z czego dofinansowanie zewnętrzne to 125 000,00 zł, wkład własny: 231 706,21 zł.


Zobacz także