Powstaje nowe boisko we wsi Liszki

liszki1W ramach samorządowego programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” Gmina Repki zrealizowała drugi projekt „Urządzenie boiska do gry w piłkę nożną we wsi Liszki”. W ramach tego projektu wykonane zostało ogrodzenie boiska do gry w piłkę nożną z paneli ogrodzeniowych oraz posadowione zostały dwie bramki do piłki nożnej wraz z siatkami. Koszt zadania wyniósł 25 500,00 zł, zadanie finansowane było z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 10 000,00 zł, z budżetu Gminy w wysokości 15 500,00 zł, z czego 4000,00 zł przeznaczone zostały z Funduszu Sołeckiego. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy wizerunku wsi Liszki oraz przyczyni się do integracji społeczności lokalnej i wspólnym spędzaniu wolnego czasu.

Zobacz także