Promesa dla Gminy Sokołów Podlaski

promiesiuaMarcin Pasik – Wójt Gminy Sokołów Podlaski pozyskał 4 285 000,00 zł na modernizację dróg Walerów – Czerwonka oraz Brzozów – Chmielew. Zaczęło się w marcu br., kiedy to Marcin Pasik – Wójt Gminy Sokołów Podlaski powołał gminną komisję ds. oszacowania strat i przygotowania dokumentacji technicznej, celem złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych o dofinansowanie remontu dróg. Wniosek został złożony, a w odpowiedzi na niego, do Gminy przyjechała powołana przez Wojewodę Mazowieckiego komisja ds. weryfikacji strat. Celem wizyty było zbadanie stanu obydwu nawierzchni oraz wydanie protokołu, który dla naszej Gminy okazał się pozytywny.

promiesiua112 września 2018 roku Marcin Pasik podczas spotkania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie otrzymał od Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosława Zielińskiego oraz Wojewody Mazowieckiego - Zdzisława Sipiery promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

promiesiua2Promesa w wysokości 4 285 000,00 zł. wykorzystana zostanie na przebudowę dróg gminnych:

  • nr 390724W w miejscowościach Walerów dz. ew. nr 163, Czerwonka dz. ewid. nr 279/1 na odcinku od km 0+000 do km 3+290 o łącznej długości 3290 m.
  • nr 390710W w miejscowości Brzozów dz. ewid. nr 19 na odcinku od km 3+040 do km 3+700 o łącznej długości 660 m.

Przebudowa dróg planowana jest jeszcze w tym roku.