Gmina Sokołów Podlaski uczestniczy w programie "Ja w Internecie"

ja w internecieSpośród 49 gmin w województwie mazowieckim, Gmina Sokołów Podlaski otrzymała kolejne dofinansowanie. Samorząd pozyskał dofinansowanie w kwocie 87 360 zł na zakup komputerów oraz szkolenia dla mieszkańców w programie Ja w internecie. Program zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”  Partnerem projektu, odpowiedzialnym za  realizację szkoleń dla mieszkańców jest Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku.

Celem Programu jest stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym, poprzez zwiększenia kompetencji lokalnych instruktorów w zakresie uczenia osób dorosłych. Program wyposaży uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym, w kategoriach:
• umiejętności pozyskiwanie informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych,
• wiedzy w obszarach tematycznych: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.