Oświadczenie ws. p. Włodzimierza Nowotniaka

OwiadczenieDo redakcji wpłynęła dzisiaj o godzinie 15.55 następująca informacja z Biura Senatora Waldemara Kraski:

Szanowni Państwo, 

W związku z informacjami przekazywanymi przez lokalne media, informującymi, że Pan Włodzimierz Nowotniak reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość w wyborach samorządowych, które odbędą  się 21 października 2018r., pragnę poinformować, że Pan Włodziemierz Nowotniak nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

Uchwaa nr 4 2016W załączeniu przesyłam oświadczenie Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości  Powiatu Sokołowskiego wraz z uchwałami Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Sokołowskiego oraz Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Okręgu 18 – Siedlce w celu sprostowania tych informacji. 

Z poważaniem 

Waldemar Kraska

Przewodniczący Zarządu Powiatowego

UchwaaPiS Powiatu Sokołowskiego

***


Odpowiedź redakcji:
A nie można było tego wcześniej podesłać? Jutrzejszy numer już się drukuje, pismo zamieścimy 18 września, a wystarczyło usunąć informację o nim ze strony partii i nie byłoby tyle hałasu.

--
Pozdrawiam
Krzysztof Czarnecki

Gazeta Podlasia
tel. 693 132 030

***

org pisObok skan z 5 września ze strony Prawa i Sprawiedliwości, na której jeszcze widniała informacja, że Włodzimierz Nowotniak jest członkiem partii. Czyżby po moim artykule Przez szkiełka naczelnego.. z 4 września skompletowano/stworzono naprędce odpowiednie pisma że Pan Nowotniak nie należy do PiS?

pisRedakcja poprosiła Pana Włodzimierza Nowotniaka o przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie. Po jego otrzymaniu zostanie ono opublikowane na stronie Gazety Podlasia.

Krzysztof Czarnecki

***

Pan Włodzimierz Nowotniak poproszony o ustosunkowanie się do informacji przesłanych przez Senatora Kraskę odniósł się następująco:

Sokołów Podlaski dnia 11 września 2018 roku
Gazeta Podlasia
http://www.gazetapodlasia.pl

 

Do:
Redaktor Naczelny Krzysztof Czarnecki
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OŚWIADCZENIE

stronajedenSzanowny Panie Redaktorze,
po zapoznaniu się z treścią otrzymanego od Pana maila wysłanego przez Pana senatora Waldemara Kraskę wraz z trzema załącznikami (1.Oświadczenie z dn. 10.09.2018. 2.Uchwała nr 04/12/2016. 3.Uchwała nr 12/X/17), informuję: a limine wzywam Pana senatora Waldemara Kraskę do zaprzestania rozpowszechniania kłamliwych i naruszających moje dobra osobiste informacji jakobym został skreślony z listy członków partii Prawo i Sprawiedliwość z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych i obowiązków członka PiS uniemożliwiających realizacje celów programowych, a także wzywam Pana senatora Waldemara Kraskę do zaprzestania naruszeń prawa w postaci naruszenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1,) w związku z Ustawą o Ewidencji Ludności z dnia 24 września 2010 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382) w zw. z Ustawą o Wykonywaniu Mandatu Posła i Senatora z dnia 9 maja 1996 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1510).
Szanowny Panie Redaktorze przesłana przez Pana Senatora Waldemara Kraskę Uchwała nr 04/12/2016 Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Sokołowskiego z dnia 05.12.2016 roku, nie wywołuje żadnych skutków prawnych, należy traktować powyższą uchwałę jako non est - nie istniejącą. Art. 41 (wykluczenie członka) Statutu PiS stanowi numerus clausus. W związku z powyższym Zarząd Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Sokołowskiego nie posiada uprawnień do podejmowania takich uchwał nawet intencyjnych - równie dobrze Zarząd Powiatowy PiS Powiatu Sokołowskiego z Przewodniczącym Zarządu Panem senatorem Waldemarem Kraską mógłby podjąć uchwałę o locie załogowym na Marsa członków zarządu powiatowego PiS powiatu sokołowskiego oraz o tym, że kapitanem statku będzie członek zarządu PiS powiatu sokołowskiego Pan Sławomir Hardej.
stronadwaOdnosząc się z kolei do kolejnej przesłanej przez Pana senatora Waldemara Kraskę Uchwały nr 12/X/17 Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Okręgu - 18 Siedlce z dnia 17 października 2017 roku, w sprawie skreślenia z listy członków PiS w okręgu nr 18 - Siedlce, podnoszę co następuje, art. 6 ust. 2 Statutu PiS stanowi: "Skreślenia członka z listy członków PiS dokonuje w drodze uchwały Zarząd Okręgowy PiS z chwilą stwierdzenia utraty członkostwa. Od powyższej uchwały przysługuje odwołanie do Komitetu Politycznego w terminie 7 dni od dnia odręczenia uchwały". Zarząd Okręgowy PiS co najwyżej może wnioskować zgodnie z art. 41 ust. 1 Statutu PiS do Komitetu Politycznego PiS o podjęcie uchwały o wykluczeniu członka PiS, natomiast wykluczenia członka PiS dokonuje Komitet Polityczny PiS w formie uchwały, nie zarząd okręgowy - ten z kolei zgodnie z art. 6 ust. 2 Statutu PiS dokonuje jedynie skreślenia od którego przysługuje odwołanie do Komitetu Politycznego PiS.
Szanowny Panie Redaktorze, do dnia dzisiejszego nie otrzymałem uchwały Komitetu Politycznego PiS o wykluczeniu mnie z PiS, ani nie otrzymałem uchwały Zarządu Okręgowego PiS o skreśleniu z listy członków PiS - od obu uchwał przysługuje mi odwołanie w terminie 7 dni od daty doręczenia lub powiadomienia o treści podjętej uchwały w przypadku Komitetu Politycznego PiS.
Marginalnie nadmienię, iż Zarząd Okręgowy PiS Okręgu 18 - Siedlce nie mógł podjąć powyższej uchwały gdyż dnia 29 czerwca 2017 roku złożyłem DOBROWOLNĄ REZYGNACJĘ Z CZŁONKOSTWA W PARTII PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ORAZ DOBROWOLNĄ REZYGNACJĘ ZE WSZYSTKICH PEŁNIONYCH FUNKCJI W PIS, którą Panu wysyłam (po anonimizacji moich danych związanych z miejscem zamieszkania). Powyższą rezygnację złożyłem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 Statutu PiS: "Członkostwo w PiS ustaje w skutek: dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie, z dniem złożenia rezygnacji".
stronatrzyPowody jakie mi przyświecały podałem publicznie m.in. w Tygodniku Siedleckim nr 30 z dnia 26 lipca - 1 sierpnia 2017 roku, odnosząc się do powodów mojej dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w PiS powiedziałem cyt.: "były pewne różnice zdań w ocenie działalności struktur powiatowych PiS powiatu sokołowskiego. Odnoszę się tylko do tych struktur, bo to ja je m.in. budowałem. Kandydowałem w wyborach samorządowych z list PiS w momencie, w którym nie było tak wielu chętnych do kandydowania czy do zapisania się do struktur PiS. Wtedy wymagało to odwagi cywilnej, dziś sytuacja jest zgoła odmienna. Będąc sekretarzem zarządu oraz członkiem zarządu struktur powiatowych powiatu sokołowskiego, zgłaszałem zdanie odrębne, m.in. nie godząc się z likwidacją OSM w Sokołowie Podlaskim oraz kandydowaniem w wyborach samorządowych ówczesnego Likwidatora (Pana Sławomira Hardeja - przyp. W.N.) OSM w Sokołowie Podlaskim, wnioskując jednocześnie o jego wydalenie z przyczyn wskazanych powyżej - tak się niestety nie stało. Obecnie również starałem się przeciwdziałać marginalizacji ludzi młodych, o których pamięta się tylko podczas wyborów, szczególnie w momencie roznoszenia ulotek wyborczych, plakatów etc. W związku z powyższym, w poczuciu odpowiedzialności, nie mogąc dłużej godzić się z zaistniałą sytuacją, złożyłem dobrowolną rezygnację z członkostwa w PiS wraz z dobrowolną rezygnacją ze wszystkich pełnionych przeze mnie funkcji w partii. Dziękuję byłemu oraz obecnemu prezesowi zarządu okręgowego, sekretarzom, członkom zarządu oraz koleżankom i kolegom za współpracę".
Szanowny Panie Redaktorze, Pan senator Waldemar Kraska przesyłając Panu Uchwałę nr 12/X/17 Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Okręgu - 18 Siedlce z dnia 17 października 2017 roku, nie anonimizując mojego numeru PESEL w powiązaniu z pozostałymi danymi, naruszył tym samym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) w związku z Ustawą o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382) w zw. z Ustawą o Wykonywaniu Mandatu Posła i Senatora z dnia 9 maja 1996 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1510). Na podstawie art. 33 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ciąży na Panu senatorze Waldemarze Krasce obowiązek zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych przez Pana senatora Waldemara Kraskę organowi nadzorczemu - Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, informuje jednocześnie, że naruszenie powyższego obowiązku wiąże się z konsekwencjami prawnymi dla podmiotu, który przetwarzał i udostępniał dane.
Dobrowolna rezygnacja z czonostwa w PiSPomimo całej sympatii dla Pana senatora, to od Senatora RP oczekuje się znajomości prawa, które sam uchwala, uczciwości w działaniu oraz trzymania się faktów, a nie rozpowszechniania kłamliwych informacji, oczekuję sprostowania tych informacji przez Pana senatora Waldemara Kraskę, jednocześnie oczekuję znajomości przepisów dotyczących funkcjonowania partii PiS, której jest przewodniczącym struktur powiatowych i senatorem. Fakty wskazują na to, że Pan senator Waldemar Kraska mija się z prawdą co dyskredytuje Pana jako przedstawiciela obywateli z naszego regionu. Z ubolewaniem należy wskazać, iż konkluzja jest taka, że mając takich senatorów nie powinniśmy się obawiać zagrożeń zewnętrznych.
Z wyrazami szacunku,
Włodzimierz Nowotniak