Powstają nowe place zabaw i siłownie

skibaW ostatnich dwóch latach Gmina Sokołów Podlaski pozyskała dofinansowanie zewnętrzne na budowę ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - PROW na lata 2014-2020 z LGD "Tygiel Doliny Bugu".
Na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznych pozyskano  następujące dofinansowanie:
1. Budowa placu zabaw w miejscowości Grochów Szlachecki.
2. Budowa placu zabaw w miejscowości Kostki.
3. Budowa placu zabaw w miejscowości Ząbków - Kolonia.
4. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Pogorzel.
5. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś.
6. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chmielew.
7. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Karlusin.
Koszt całego projektu to 179 260,95 zł, dofinansowanie: 114 063,74 zł, wkład własny: 65 197,21 zł.
Place zabaw to oferta skierowana nie tylko do dzieci, ale też do młodzieży i osób starszych. Kolorowe i przyjazne place zabaw pobudzają wyobraźnię i zachęcają do zabawy dzieci i młodzież w miejscowości Grochów, Kostki, Ząbków Kolonia.
Na placach zabaw pojawiło się dużo naturalnych elementów takich jak: drewno, piasek oraz wszechobecna zieleń. Do tego drabinki, huśtawki, domki, zjeżdżalnie, urządzenia pozwalające dzieciom na twórczą zabawę. Place zabaw wyposażone zostały również w małą architekturę, z której będą mogli korzystać opiekunowie bawiących się dzieci.
KarlusinZaś cztery siłownie na świeżym powietrzu w miejscowości Chmielew, Nowa Wieś, Pogorzel oraz Karlusin zachęcają do aktywności sportowej nie tylko młodzież ale i osoby starsze. Co ważne - budowa ogólnodostępnej wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności jest skierowana do różnych grup wiekowych oraz dzięki tworzeniu przestrzeni aktywności sportowej, sprzyja międzypokoleniowej integracji społecznej.
Z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 pozyskano:
1. Na remont boiska sportowego, skoczni do skoku w dal oraz koła do pchnięcia kulą w miejscowości Nowa Wieś.
2. Na remont placu zabaw w miejscowości Skibniew-Podawce.
Na utworzenie Otwartych Stref Aktywności - Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym PSA - edycja 2018, zadanie: Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Sokołów Podlaski, pozyskano:
1. Na budowę OSA w miejscowości Dziegietnia:
Strefa aktywności fizycznej składać się będzie ze strefy siłowni zewnętrznej przeznaczonej do wykonywania ćwiczeń fizycznych (siłownia wyposażona w sześć różnych urządzeń: twister, drabinka, rowerek, orbitek, prostownik placów oraz prasa nożna) oraz strefy relaksu, wyposażonej w mała architekturę: cztery ławki oraz kosz na śmieci. Dodatkowo strefa relaksu wyposażona będzie w stół do gry w szachy oraz stół do gry w ping-ponga. Strefa relaksu będzie odizolowana od strefy do uprawiania ćwiczeń fizycznych za pomocą nasadzeń roślinnych.
2. Na budowę OSA w miejscowości Krasów:
Strefa aktywności fizycznej składać się będzie ze strefy siłowni zewnętrznej przeznaczonej do wykonywania ćwiczeń fizycznych (siłownia wyposażona w sześć różnych urządzeń: twister, rowerek, orbitek, prasa nożna, wahadło, drabinka) oraz strefy relaksu, wyposażonej w mała architekturę: cztery ławki oraz kosz na śmieci. Dodatkowo strefa relaksu wyposażona będzie w stół do gry w szachy oraz stół do gry w ping-ponga. Strefa relaksu będzie odizolowana od strefy do uprawiania ćwiczeń fizycznych za pomocą nasadzeń roślinnych.
3. Na budowę OSA w miejscowości Walerów:
Strefa aktywności fizycznej składać się będzie ze strefy siłowni zewnętrznej przeznaczonej do wykonywania ćwiczeń fizycznych (siłownia wyposażona w sześć różnych urządzeń: twister, drabinka + podciąg nóg, rowerek, wahadło, prostownik pleców i prasa nożna) oraz strefy relaksu, wyposażonej w małą architekturę: cztery ławki oraz kosz na śmieci. Dodatkowo strefa relaksu wyposażona będzie w stół do gry w szachy oraz stół do gry w ping-ponga. Strefa relaksu będzie odizolowana od strefy do uprawiania ćwiczeń fizycznych za pomocą nasadzeń roślinnych.
4. Na budowę OSA w miejscowości Wólka Miedzyńska:
Strefa aktywności fizycznej składać się będzie ze strefy siłowni zewnętrznej przeznaczonej do wykonywania ćwiczeń fizycznych (siłownia wyposażona w sześć różnych urządzeń: twister, wahadło, rowerek, orbitek, drabinka, prasa nożna) oraz strefy relaksu, wyposażonej w mała architekturę: cztery ławki oraz kosz na śmieci. Dodatkowo strefa relaksu wyposażona będzie w stół do gry w szachy oraz stół do gry w ping-ponga. Strefa relaksu będzie odizolowana od strefy do uprawiania ćwiczeń fizycznych za pomocą nasadzeń roślinnych.
5. Na budowę OSA w miejscowości Przywózki:
Strefa aktywności fizycznej składać się będzie ze strefy siłowni zewnętrznej przeznaczonej do wykonywania ćwiczeń fizycznych (siłownia wyposażona w sześć różnych urządzeń: twister, drabinka + podciąg nóg, rowerek, wahadło, prostownik pleców i prasa nożna) oraz strefy relaksu, wyposażonej w małą architekturę: cztery ławki oraz kosz na śmieci. Dodatkowo strefa relaksu wyposażona będzie w stół do gry w szachy oraz stół do gry w ping-ponga. Strefa relaksu będzie odizolowana od strefy do uprawiania ćwiczeń fizycznych za pomocą nasadzeń roślinnych.
Łączny koszt pięciu inwestycji to 278 418 zł, z czego dofinansowanie zewnętrzne to 125 tys. zł, wkład własny: 153 418 zł.
Chyba w żadnej gminie w powiecie sokołowskim nie powstało tyle placów zabaw, co w Gminie Sokołów Podlaski.
GrochwZapytałem wójta gminy, co spowodowało taką aktywność w realizacji budowy placów zabaw i siłowni zewnętrznych.
- Moim zamysłem zawsze było to, żebyśmy na terenie gminy mieli jak najwięcej placów zabaw - a szczególnie chodziło nam o integrację dzieci, żeby bawiły się na tych placach zabaw - mówi Marcin Pasik. - Wielokrotnie powtarzałem, że zbyt rzadko dzieci spotykają się ze sobą, ba! nawet się nie znają mieszkając w tej samej miejscowości. Dzięki placom zabaw będą miały gdzie przyjść, poznać się i wspólnie pobawić. Dawniej dzieci grały w palanta, klasy, bawiły się na skakance i kopały piłkę - teraz grają na smartfonach. My chcemy to zmienić: place zabaw mają integrować dzieci i ich opiekunów, seniorów. Jest miejsce do zabawy, jak też do posiedzenia. Moim celem zawsze było to, żeby mieszkańcy wsi nie czuli się gorsi od tych z miasta, żeby dzieci nie miały gorszych warunków do zabawy niż te w mieście. I z wielką satysfakcją mogę stwierdzić, że na dzień dzisiejszy mamy więcej placów zabaw z lepszą infrastrukturą niż dzieci w Sokołowie Podlaskim. Wszystkich obiektów: placów zabaw i siłowni zewnętrznych mamy w gminie/ robimy /bądź już zrobiliśmy czternaście. W części miejscowości nie mamy terenów na postawienie tych obiektów, gmina żeby wybudować w pozostałych miejscowościach te obiekty prowadzi rozmowy z sołtysami, czy właściciele gruntów w danej miejscowości wyrażą zgodę na to, żeby przekazać je społeczności wiejskiej. Na wszystkich możliwych placach w miejscowościach gminnych, gdzie można było wybudować place zabaw i siłownie zewnętrzne mamy wykonane projekty i jesteśmy w trakcie budowania infrastruktury. Z uwagi na ogrom inwestycji w gminie, część inwestycji nadzoruję ja osobiście, a część mój zastępca, Janusz Kur - dzielimy się tymi obowiązkami. Dzięki niemu i pracy urzędników gminy wykonujemy te inwestycje. Jeżeli więc mieszkańcy przekażą część działek społeczności lokalnej na place zabaw i siłownie zewnętrzne, to mój następca na stanowisku wójta  będzie mógł poprowadzić dalej przyjętą przez nas wspólnie strategię gminy w stosunku do dzieci. Dobrym prekursorem, który poprowadziłby te prace niewątpliwie byłby mój następca, Janusz Kur, gdyż zachowana byłaby ciągłość tych prac inwestycyjnych.