Bezpieczny Dom w Fundacji Strefa Pociech

strefaOd 2014 roku na terenie Sokołowa Podlaskiego działa Fundacja Strefa Pociech. Od początku swej działalności zajmuje się, zgodnie z nazwą, naszymi pociechami, a także wspomaga rodziców i wychowawców w zajmowaniu się nimi. Fundacja realizuje zadania publiczne powierzane jej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i dofinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego. W tym roku będzie ich kilka. Jednym z nich jest kontynuacja ubiegłorocznego projektu BEZPIECZNY DOM z którego skorzystało w 2017 roku ponad 80 osób z naszego regionu.Jak mówi Prezes Fundacji Aleksandra Zakrzewska-Murawa projekt ten realizowany jest na obszarze woj. mazowieckiego w szczególności subregionu siedleckiego  (powiaty sokołowski, węgrowski, siedlecki) i  polega na zintensyfikowanych działaniach profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mających na celu poszerzanie wiedzy i świadomości mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie przyczyn i skutków stosowania przemocy w rodzinie.

Projekt podzielony jest na trzy bloki:
Pierwszy to działania profilaktyczne zawierające elementy społecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat przemocy, agresywnej komunikacji, przyczyn, skutków przemocy i źródeł pomocy ofiarom przemocy, oraz różnego rodzaju warsztaty profilaktyczne - dotyczące asertywności, komunikacji bez przemocy, radzenia sobie z emocjami np. złością, radzenia sobie ze stresem, konfliktem, dotyczące budowania relacji etc.
Drugi blok to działania skierowane do rodzin dotkniętych problemem przemocy. W ramach tego bloku osoby zainteresowane lub do fundacji kierowane mogą bezpłatnie skorzystać m.in.  z:  konsultacji ze specjalistami (psycholog, pedagog,  mediator, psychoterapeuta, coach), z grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą czy osób w trudnych związkach, w których osoby kierują do siebie różnego rodzaju agresywne zachowania czy też bloku oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.

Trzeci element projektu zakłada działania mające na celu wzrost kompetencji przedstawicieli służb i instytucji  - w jego ramach odbywają się warsztaty dla profesjonalistów na temat przemocy i pracy z osobami doznającymi przemocy.  W ramach trzeciego bloku działań  19 września 2018 r.  w godz. 9.00 – 17.00 w siedzibie Fundacji w Sokołowie Podlaskim ul. Lipowa 5 organizujemy  bezpłatne warsztaty dla profesjonalistów.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane tematem osoby do wzięcia udziału w szkoleniu. Jak dotąd w naszych szkoleniach brały udział osoby pracujące z osobami dotkniętymi przemocą – pracownicy  GOPS, PCPR, Caritas, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, policjanci, nauczyciele, terapeuci, kuratorzy, opiekunowie z rodzin zastępczych, pedagodzy z lokalnych szkół etc. Zapewniamy zaświadczenia, delegacje a w trakcie przerw w zajęciach kawę, herbatę i ciepły posiłek – mówi Aleksandra Zakrzewska-Murawa i dodaje - Jesienią zapraszamy Profesjonalistów na szkolenia  dotyczące radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym dla osób, których profesje wymagają stałego kontaktu z innymi ludźmi. Informacje na ten temat a także zapisy na warsztaty pod numerem 603 072 071. Inne informacje:

https://www.facebook.com/Coaching.Aleksandra.Zakrzewska.Murawa 

www.strefapociech.pl
https://www.facebook.com/FundacjaStrefaPociech
https://www.facebook.com/KlubMamSokolowPodlaski