Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jabłonna Lacka

mosty1Dobiegła końca realizacja zadania „Mięśnie w ruch – rzeźbią brzuch. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jabłonna Lacka”. Na placu za budynkiem Samorządowego Przedszkola zamontowano w ramach projektu 6 podwójnych zestawów urządzeń do ćwiczeń. Realizacja zadania jest współfinansowana przez Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie stanowi 90% kosztów kwalifikowanych zadania. Siłownia na otwartym terenie publicznym to doskonałe miejsce zarówno dla osób młodych i aktywnych, jak i starszych, które cenią zdrowy styl życia. To również nie tylko ciekawe miejsce spotkań i integracji, ale interesujący obiekt małej architektury, co wpływa na poprawę wizerunku miejscowości.

mosty3A oto kilka zalet siłowni na wolnym powietrzu:

  • pozytywny wpływ na zdrowie i układ krążenia;
  • wzmocnienie kondycji fizycznej i koordynacji;
  • dostępność dla każdego (dzieci i ich rodziców, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych i ludzi z niskimi dochodami);
  • poprawa nastroju, wyciszenie wewnętrzne poprzez naturalne otoczenie;
  • ułatwienie nawiązywania i utrwalania kontaktów międzyludzkich, a  przy odpowiednim doborze ćwiczeń działanie rehabilitacyjne.

mostyWładze Gminy oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Jabłonna Lacka „Jabłoń” serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do korzystania z siłowni.

 

mosty2