Wsie w Gminie Sokołów Podlaski pięknieją

KosieradyJednym z pozytywnych przykładów jest sołectwo Kosierady Wielkie. Dawniej wieś była ładna  i  przyjezdni  zachwycali się szpalerem topoli,  jesionów i wierzb przy drodze. Przez korony drzew  prześwitywało słońce. Niestety, drzewa powycinano i wieś straciła swój niepowtarzalny klimat. Ostatnie cztery topole rosnące nad stawem także  musiały zostać wycięte z uwagi na inwazję bobrów w ostatnich latach, które podkopały korzenie  i  mocno pochylone drzewa zagrażały bezpieczeństwu i groziły dewastacją drogi gminnej. Sołtys  Krystyna Paczuska chciała swojej rodzinnej miejscowości ten klimat przywrócić. Wymyśliła, że ich wieś będzie „jarzębinowa”.

Z jej inicjatywy w ostatnim okresie czasu posadzono prawie 30 jarzębin (większość zakupiono z funduszu sołeckiego), zamontowano ławki nad stawem oraz ustawiono na ogromnym kamiennym postumencie stylową  kapliczkę wyrzeźbioną w pniu gruszy przez artystę z Wielkopolski. Mieszkańcy Kosierad Wielkich dbają także o porządek w swojej miejscowości. Dzięki ich zaangażowaniu (przy dużym współudziale młodzieży i dzieci) odnowiono wszystkie krzyże przydrożne a wokół dwóch wykonano  drewniane ogrodzenia. Integracji mieszkańców sprzyjają także inne działania inicjowane przez panią sołtys. W jeden z weekendów czerwca 30 -osobowa grupa zwiedziła pałac w Patrykozach, jeden z najciekawszych zespołów parkowo - pałacowych Podlasia. Mieszkańcy i ich rodziny byli zachwyceni, więc  planowane są kolejne wspólne wyprawy. Propozycji nie brakuje bo nasz region obfituje w zabytki.