Nowe oblicze świetlicy wiejskiej we wsi Borychów

BorychyRemont świetlicy w Borychowie  był wykonywany w okresie od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r. Prace były prowadzone przez firmę Zakład Robót Budowlanych i Instalacji Sanitarnych z Sokołowa Podlaskiego.4 lipca br. dokonano odbioru końcowego wyremontowanej świetlicy wiejskiej.

Zakres prac był bardzo obszerny.  W ramach zadania wykonany został remont wewnątrz budynku, tj. m.in. ocieplenie poddasza wełną mineralną, wykonanie podsufitówki z płyty gipsowej,  ułożenie posadzki z terakoty, wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów i ich malowanie, montaż nowych opraw oświetleniowych i kinkietów, montaż grzejników elektrycznych naściennych i agregatu grzewczo-wentylacyjnego. Roboty zewnętrzne polegały na wykonaniu nowego pokrycia dachowego (wymianie eternitu na blachodachówkę), docieplenie ścian elewacji budynku styropianem i wykonanie tynków elewacyjnych silikonowych, wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej oraz utwardzono kostką betonową teren przed świetlicą.
Koszt robót budowlanych wyniósł 274 930,40 zł i zostanie w całości pokryty ze środków budżetu Gminy Repki.

Na placu przed świetlicą pozostał jeszcze zdjęty z dachu eternit, który zostanie z utylizowany przez firmę w ramach zadania Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki – 2018 rok. Koszt utylizacji eternitu będzie dofinansowany w 80% przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji. Mieszkańcy Borychowa w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r. przeznaczyli środki w wysokości 7.626 zł na wykonanie szafek z blatem nierdzewnym, szafy z drzwiami przesuwnymi i aneksu kuchennego pod zabudowę. Dzięki zrealizowanej inwestycji społeczność lokalna zyskała nowoczesne miejsce spotkań, pozwalające na organizację wszelkiego rodzaju zebrań i imprez kulturalno-społecznych, sprzyjających zacieśnianiu więzi międzyludzkich. Pozostaje mieć nadzieję, że nowy obiekt dobrze będzie służył mieszkańcom wsi.