Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rudnikach

RudnikiModernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rudnikach jest przedmiotem Umowy, którą Gmina Repki podpisała 21 maja 2018 r. z firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Łukasz Ostrowski z Węgrowa. Wykonawca wyłoniony został w ramach przetargu nieograniczonego.

Prace remontowe już się rozpoczęły!

W ramach zadania wykonany zostanie remont wewnątrz budynku, tj. m.in.  rozebranie boazerii na sali narad, skucie glazury ze ścian, rozbiórka stropu żelbetowego, wykonanie tynku cementowo-wapiennego, malowanie ścian i sufitów, montaż parapetów wewnątrz, wykonanie posadzek z terakoty gres w sanitariatach, sali narad i hallu, montaż podwieszanego kasetonowego sufitu i opraw oświetleniowych na sali narad, wykonanie lamperii z tynku żywicznego, izolacja poddasza wełną mineralną, montaż na sali narad agregatu grzewczo-wentylacyjnego a w łazience grzejników elektrycznych naściennych, wykonanie sanitariatów, i podłączeń kanalizacyjno-wodnych oraz instalacji odgromowej.

Roboty zewnętrzne będą polegały na wymianie 1 okna na PCV i drzwi wyjściowych zewnętrznych, montaż parapetów zewnętrznych, wykonaniu nowego pokrycia dachowego (wymianie eternitu na blachę trapezową, wykonanie izolacji stropu poddasza z folii PCV i wełny mineralnej), ocieplenie ścian wewnątrz budynku od garażu i sali głównej styropianem i wykonanie tynku akrylowego,  wykonanie dojścia do budynku i schodów zewnętrznych z kostki betonowej. Termin wykonania Umowy do 30 września 2018 r. Wartość robót budowlanych wynosi 171 030,48 zł.  Remont świetlicy zostanie w całości pokryty ze środków własnych budżetu gminy Repki.