Powiat sokołowski. Trwa realizacja inwestycji w ramach projektu

Sabnie StasinRealizacja inwestycji w ramach projektu: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego”.

1) Rozbudowa ulicy Piłsudskiego, Ks. J. Bosco, Bartoszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz Wojska Polskiego z budową kanalizacji deszczowej: Roboty Branżowe. Wykonawcą prac jest firma TECHBUD – Makowiecki Jakub, ul. Wojska Polskiego 40A, 08-300 Sokołów Podlaski.

W ramach zadania zostanie wykonana:

 • budowa komunikacyjnej ścieżki rowerowej w ulicy J. Piłsudskiego, Bartoszowej, Wojska Polskiego i Ks. J. Bosco,
 • budowa chodników w ulicy J. Piłsudskiego, Bartoszowej, Wojska Polskiego i Ks. J. Bosco
 •  przebudowa skrzyżowania ulicy Bartoszowej i J. Piłsudskiego na skrzyżowanie typu rondo:
 • budowa i przebudowa zjazdów:
 • budowa zatok parkingowych:
 • budowa odwodnienia: kanalizacja deszczowa w ulicy Bartoszowej i ulicy Wojska Polskiego;
 • plantowanie i obsianie nasionami traw zieleńców.

Łączny koszy wymienionych prac to 3 072 211,17 zł.

2) Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3919W na odcinku Sasin – Jabłonna: Roboty Branżowe. Wykonawcą prac jest firma KORUNT Maciej Maliszewski, Podnieśno, ul. Spokojna 13, 08-125 Suchożebry

W ramach zadania zostanie wykonana:

 • ścieżka rowerowa
 • chodnik, budowa i przebudowa zjazdów,
 • odwodnienie oraz przebudowa przepustów.

Łączny koszy wymienionych prac to 2 695 141,50 zł.

3) Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie – Stasin: Roboty branżowe. Wykonawcą prac jest firma KORUNT Maciej Maliszewski, Podnieśno, ul. Spokojna 13, 08-125 Suchożebry

W ramach zadania zostanie wykonana:

 • ścieżka rowerowa:
 • chodniki
 • budowa i przebudowa zjazdów,
 • budowa zatok parkingowych,
 • budowa odwodnienia oraz przebudowa przepustów.

Łączny koszy wymienionych prac to 1 480 588,70 zł.

4) Rozbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włościańska – Sabnie wraz z przebudową przepustów: Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie – Stasin: Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3919W na odcinku Stasin – Jabłonna: Roboty Bitumiczne. Wykonawcą prac jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MIKST” Spółka z o. o., ul. Gdańska 69A, 07-100 Węgrów.

W ramach zadania zostanie wykonana:

 • budowa ścieżki rowerowej – roboty bitumiczne,
 • budowa komunikacyjnej ścieżki rowerowej – roboty bitumiczne,
 • przebudowa nawierzchni jezdni – roboty bitumiczne,
 • wykonanie poboczy,
 • oznakowanie pionowe i poziome.

Łączny koszy wymienionych prac to 7 314 471,98 zł.

5) Rozbudowa ulicy Piłsudskiego, Ks. J. Bosco, Bartoszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz Wojska Polskiego z budową kanalizacji deszczowej; Roboty Bitumiczne. Wykonawcą prac jest firma Przedsiębiorstwo Robót drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Spółka z o. o., ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce.

W ramach zadania zostanie wykonana:

 • budowa ścieżki rowerowej w ulicy J. Piłsudskiego, Bartoszowej, Wojska Polskiego i Ks. J. Bosco: roboty bitumiczne;
 • przebudowa skrzyżowania ulicy Bartoszowej i J. Piłsudskiego na skrzyżowanie typu rondo,
 • przebudowa jezdni ul. Bartoszowej,
 • oznakowanie pionowe i poziome.

Łączny koszy wymienionych prac to 1 398 443,70 zł.