Strażnica Przywózki z dofinansowaniem

podpisanie umowy mazowieckie straznice OSP 2018 29.06.201829 czerwca pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Sokołów Podlaski została zawarta umowa dotycząca pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Przywózki. Gmina Sokołów Podlaski otrzyma dotację z przeznaczeniem na prace remontowe instalacji elektrycznej, tynków wewnętrznych i posadzek w budynku strażnicy.